/Files/images/Герої.jpgДля вшанування пам'яті миколаївців, які віддали життя за Україну видано електронну книгу "Воїни світла Миколаївщини"


ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)
за 9 місяців 2018р.
коди
Установа НОВОУКРАЇНСЬКА ЗОШ за ЄДРПОУ 4821155100
Територія с.Новоукраїнка за КОАТУУ 430
Організаційно-правова форма господарювання 0 за КОПФГ 0
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 10 #Н/Д
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0 0
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн, коп.
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Фактичні за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Видатки та надання кредитів - усього Х 010 3 410 367,53 2 857 524,00 - 2 543 048,36 2 543 048,36 2 543 048,36 -
у тому числі: Поточні видатки 2000 020 3 410 367,53 2 857 524,00 - 2 543 048,36 2 543 048,36 2 543 048,36 -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 3 023 341,53 2 390 212,00 - 2 118 333,61 2 118 333,61 2 118 333,61 -
Оплата праці 2110 040 2 454 011,32 1 941 500,00 - 1 735 696,28 1 735 696,28 1 735 696,28 -
Заробітна плата 2111 050 2 454 011,32 1 941 500,00 1 735 696,28 1 735 696,28 1 735 696,28 -
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 569 330,21 448 712,00 382 637,33 382 637,33 382 637,33 -
Використання товарів і послуг 2200 080 386 761,00 467 152,00 - 423 314,75 423 314,75 423 314,75 -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 15 014,00 55 609,00 - 47 746,73 47 746,73 47 746,73 -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - 325,73 325,73 325,73 -
Продукти харчування 2230 110 123 768,00 66 887,00 - 53 102,55 53 102,55 53 102,55 -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 14 020,00 18 229,00 - 11 607,53 11 607,53 11 607,53 -
Видатки на відрядження 2250 130 6 960,00 11 380,00 - 9 250,00 9 250,00 9 250,00 -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 226 499,00 314 547,00 - 301 182,21 301 182,21 301 182,21 -
Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - - -
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 - -
Оплата електроенергії 2273 180 44 999,00 39 997,00 28 347,23 28 347,23 28 347,23 -
Оплата природного газу 2274 190 181 500,00 274 550,00 - 272 834,98 272 834,98 272 834,98 -
Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - -
Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 500,00 500,00 - 100,00 100,00 100,00 -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 500,00 500,00 - 100,00 100,00 100,00 -
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 - - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 - - - - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -
Стипендії 2720 340 - - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 265,00 160,00 - 1 400,00 1 400,00 1 400,00 -
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 - - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - - -
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 - - - - - - -
Реконструкція та реставрація 3140 460 - - - - - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - - -
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 480 - - - - - -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - - -
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590 - - - - - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - - -
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X X X X X X
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - - -
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.
Керівник
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу ІІ)
ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)
за 1 квартал 2018р.
коди
УстановаНОВОУКРАЇНСЬКА ЗОШза ЄДРПОУ4821155100
Територіяс.Новоукраїнказа КОАТУУ430
Організаційно-правова форма господарювання0за КОПФГ0
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету10#Н/Д
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів00
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн, коп.
ПоказникиКЕКВ та/або ККККод рядкаЗатверджено на звітний рікЗатверджено на звітний період (рік)1Залишок на початок звітного рокуНадійшло коштів за звітний період (рік)Касові за звітний період (рік)Фактичні за звітний період (рік)Залишок на кінець звітного періоду (року)
12345678910
Видатки та надання кредитів - усьогоХ0103 410 367,53863 863,00-890 937,31890 937,31890 937,31-
у тому числі:
Поточні видатки
20000203 410 367,53--890 937,31890 937,31890 937,31-
Оплата праці і нарахування на заробітну плату21000303 023 341,53753 984,00-676 153,68676 153,68676 153,68-
Оплата праці21100402 454 011,32-555 645,14555 645,14555 645,14-
Заробітна плата21110502 454 011,32612 000,00555 645,14555 645,14555 645,14-
Грошове забезпечення військовослужбовців2112060------
Нарахування на оплату праці2120070569 330,21141 984,00120 508,54120 508,54120 508,54-
Використання товарів і послуг2200080386 761,00109 813,00-213 383,63213 383,63213 383,63-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар221009015 014,00230,00-28 547,7328 547,7328 547,73-
Медикаменти та перев’язувальні матеріали2220100------
Продукти харчування2230110123 768,0017 047,00-18 152,1418 152,1418 152,14-
Оплата послуг (крім комунальних)224012014 020,002 401,00-2 588,532 588,532 588,53-
Видатки на відрядження22501306 960,001 470,00-1 500,001 500,001 500,00-
Видатки та заходи спеціального призначення2260140-------
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв2270150226 499,0088 665,00-162 595,23162 595,23162 595,23-
Оплата теплопостачання2271160-------
Оплата водопостачання та водовідведення2272170--
Оплата електроенергії227318044 999,0016 065,0014 184,2514 184,2514 184,25-
Оплата природного газу2274190181 500,0072 600,00-148 410,98148 410,98148 410,98-
Оплата інших енергоносіїв2275200-----
Оплата енергосервісу2276210-------
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм2280220500,00------
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм2281230-------
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку2282240500,00------
Обслуговування боргових зобов’язань2400250-------
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань2410260-------
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань2420270-------
Поточні трансферти2600280-------
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)2610290-------
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2620300-------
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям2630310-------
Соціальне забезпечення2700320-------
Виплата пенсій і допомоги2710330------
Стипендії2720340-------
Інші виплати населенню2730350-------
Інші поточні видатки2800360265,0066,00-1 400,001 400,001 400,00-
Капітальні видатки3000370-------
Придбання основного капіталу3100380-------
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування3110390-------
Капітальне будівництво (придбання)3120400-------
Капітальне будівництво (придбання) житла3121410-------
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів3122420-------
Капітальний ремонт3130430-------
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131440-------
Капітальний ремонт інших об’єктів3132450-------
Реконструкція та реставрація3140460-------
Реконструкція житлового фонду (приміщень)3141470-------
Реконструкція та реставрація інших об’єктів3142480------
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури3143490-------
Створення державних запасів і резервів3150500-------
Придбання землі та нематеріальних активів3160510-------
Капітальні трансферти3200520-------
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3210530-------
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3220540-------
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям3230550-------
Капітальні трансферти населенню3240560-------
Внутрішнє кредитування4100570-------
Надання внутрішніх кредитів4110580-------
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів4111590-------
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям4112600-------
Надання інших внутрішніх кредитів4113610-------
Зовнішнє кредитування4200620-------
Надання зовнішніх кредитів4210630-------
Інші видатки5000640XXXXXX
Нерозподілені видатки9000650-------
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.
Керівник
(підпис)(ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер
(підпис)(ініціали, прізвище)


Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Березнегуватської районної ради Миколаївської області

вул. Карла Маркса 8, с. Новоукраїнка, Березнегуватський район, Миколаївська область, 56220,

тел. (05168)96696, е-mail: n-ukrainka@ukr.net Код ЄДРПОУ 36194687

======================================================================================================

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

засідання педагогічної ради

Новоукраїнської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 8 від 13 лютого 2018 року

Голова – Ярмолик Л. Г.

Секретар – Петрова Т. В.

Присутні – 17 осіб

Порядок денний

1. Вибір і замовлення підручників для учнів 5 класу та педагогічних працівників.

СЛУХАЛИ :

Сердюк О. В., бібліотекаря, яка познайомила з переліком запропонованих підручників для 5 класу

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати проекти підручників для 5 класу :

Українська мова . Заболотний О. В., Заболотний В. В.

Українська література. Авраменко О. М.

Англійська мова. Несвіт А. М.

Основи здоров’я. Бех І. Д.

Математика. Мерзляк Ф.Г. Полонський В.Б.

Зарубіжна література. Ніколенко О.М. Конєва Т.М.

Природознавство. Ярошенко О.Г.

Голова : ____________ Л. Г. Ярмолик

Секретар: __________ Т. В. Петрова

Українська мова і література ____________ Мала Л. М.

Математика __________ Ярмолик Л. Г.

Природознавство ____________ Шкрамко Г. І.

Англійська мова _____________ Бец А. В.

Основи здоров’я ___________ Подопригора О. В.

Зарубіжна література __________ Петрова Т. В.

14.02.2018 року


від 06.02.2018 № 1/9-79

Вибір та замовлення підручників для учнів 5 класу та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти

Назва закладу: Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Область (місто): Миколаївська

Район/ ОТГ: Березнегуватський

Населений пункт/ район міста: с. Новоукраїнка

Електрона адреса закладу: n-ukrainka@ukr.net

Мова(и) навчання: українська

Форма власності: комунальна

Прогнозована кількість учнів 5 класу: 13

№ Назва підручника Автор Мова підручника Замовлено:

для учнів для вчителів

1 Українська мова Заболотний О.В.Заболотний В.В. укр. 13 1

2 Українська література Авраменко О.М. укр. 13 1

3 Англійська мова Несвіт А.М. укр. 13 1

4 Математика Мерзляк Ф.Г. Полонський В.Б. укр. 13 1

5 Зарубіжна література Ніколенко О.М. Конєва Т.М. укр. 13 1

6. Природознавство Ярошенко О.Г. укр. 13 1

7 Основи здоровя Бех І.Д укр. 13 1

Директор Ярмолик Л. Г.

/Files/images/Кошторис 2018 001.jpg

/Files/images/Кошторис 2018(1) 001.jpg

/Files/images/Кошторис 2018(2).jpg


Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)
2 017р.
коди
УстановаНовоукраїнська ЗОШ 1-111 ст.за ЄДРПОУ
Територіяс Новоукраїнказа КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарюванняза КОПФГ420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів-
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)#Н/Д
Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн, коп.
ПоказникиКЕКВ та/або ККККод рядкаЗатверджено на звітний рікЗатверджено на звітний період (рік)1Залишок на початок звітного рокуНадійшло коштів за звітний період (рік)Касові за звітний період (рік)Фактичні за звітний період (рік)Залишок на кінець звітного періоду (року)
1234567899
Видатки та надання кредитів - усьогоХ0102 833 083,002 315 969,00-3 041 120,473 041 120,47--
у тому числі:
Поточні видатки
2000020--2 908 469,502 908 469,50--
Оплата праці і нарахування на заробітну плату21000302 412 041,002 010 034,00-2 306 728,702 306 728,70--
Оплата праці21100401 975 188,001 645 990,00-1 888 847,751 888 847,75--
Заробітна плата21110501 975 188,001 645 990,00-1 888 847,751 888 847,75--
Грошове забезпечення військовослужбовців2112060-------
Нарахування на оплату праці2120070436 853,00364 044,00-417 880,95417 880,95--
Використання товарів і послуг2200080420 342,00305 235,00-601 740,80601 740,80--
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар221009068 864,0068 202,00164 629,53164 629,53--
Медикаменти та перев’язувальні матеріали2220100---206,00206,00--
Продукти харчування223011049 368,0041 617,00-150 485,40150 485,40--
Оплата послуг (крім комунальних)224012048 345,0026 340,00-123 401,03123 401,03--
Видатки на відрядження22501302 500,001 900,00-5 800,005 800,00--
Видатки та заходи спеціального призначення2260140-------
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв2270150-156 528,84156 528,84--
Оплата теплопостачання2271160-------
Оплата водопостачання та водовідведення2272170----
Оплата електроенергії227318034 090,0026 420,00-57 886,0657 886,06--
Оплата природного газу2274190215 871,00139 452,00-98 642,7898 642,78--
Оплата інших енергоносіїв2275200------
Оплата енергосервісу2276210-------
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм22802201 304,001 304,00-690,00690,00--
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм2281230-------
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку2282240-690,00690,00--
Обслуговування боргових зобов’язань2400250-------
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань2410260-------
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань2420270-------
Поточні трансферти2600280-------
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)2610290-------
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2620300-------
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям2630310-------
Соціальне забезпечення2700320---9 240,009 240,00--
Виплата пенсій і допомоги2710330-------
Стипендії2720340-------
Інші виплати населенню2730350---9 240,009 240,00--
Інші поточні видатки2800360700,00700,00-500,97500,97--
Капітальні видатки3000370---122 910,00122 910,00--
Придбання основного капіталу3100380---122 910,00122 910,00--
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування3110390-122 910,00122 910,00--
Капітальне будівництво (придбання)3120400-----
Капітальне будівництво (придбання) житла3121410-------
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів3122420-------
Капітальний ремонт3130430-------
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131440-------
Капітальний ремонт інших об’єктів3132450-------
Реконструкція та реставрація3140460-------
Реконструкція житлового фонду (приміщень)3141470-------
Реконструкція та реставрація інших об’єктів3142480-------
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури3143490-------
Створення державних запасів і резервів3150500-------
Придбання землі та нематеріальних активів3160510-------
Капітальні трансферти3200520-------
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3210530-------
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3220540-------
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям3230550-------
Капітальні трансферти населенню3240560-------
Внутрішнє кредитування4100570-------
Надання внутрішніх кредитів4110580-------
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів4111590-------
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям4112600-------
Надання інших внутрішніх кредитів4113610-------
Зовнішнє кредитування4200620-------
Надання зовнішніх кредитів4210630-------
Інші видатки5000640XXXXXX
Нерозподілені видатки9000650------
/Files/images/PC070105.JPG

/Files/images/PB240004.JPGтренінг

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)
затверджений у сумі 2833084 грн. 00 коп.
(сума словами і цифрами)
В.о.начальника відділу освіти
(посада)
С.С.Попович
(підпис)(ініціали і прізвище)
31 січня 2017 року
(число, місяць, рік)М.П.
КОШТОРИС
на 2017 рік
Новоукраїнська ЗОШ (місцевий)
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
Березнегуватський район
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету МІСЦЕВИЙ
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 1011020 Надання загальної середньої освіти заганоосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами")
(грн.)
НайменуванняКодУсього на рікРАЗОМ
Загальний фондСпеціальний фонд
12345
НАДХОДЖЕННЯ - усьогох2 833 083,001,002 833 084,00
Надходження коштів із загального фонду бюджетух2 833 083,00х2 833 083,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:х---
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством25010000х--
(розписати за підгрупами)--
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ25020000х-
(розписати за підгрупами)--
інші надходження, у тому числі:х--
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)х--
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)х--
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)х
х****
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усьогох2 833 083,001,002 833 084,00
Поточні видатки20002 833 083,001,002 833 084,00
Оплата праці21101 975 188,00-1 975 188,00
Заробітна плата21111 975 188,001 975 188,00
Грошове забезпечення військовослужбовців2112---
Нарахування на оплату праці2120436 853,00436 853,00
Використання товарів і послуг2200420 342,001,00420 343,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар221068 864,0068 864,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали2220---
Продукти харчування223049 368,00-49 368,00
Оплата послуг (крім комунальних)224048 345,001,0048 346,00
Видатки на відрядження22502 500,00-2 500,00
Видатки та заходи спеціального призначення2260---
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв2270249 961,00249 961,00
Оплата теплопостачання2271---
Оплата водопостачання та водовідведення2272--
Оплата електроенергії227334 090,0034 090,00
Оплата природного газу2274215 871,00-215 871,00
Оплата інших енергоносіїв2275--
Оплата енергосервісу2276---
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм22801 304,00-1 304,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм2281---
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку22821 304,00-1 304,00
Обслуговування боргових зобов'язань2400---
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань2410---
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань2420---
Поточні трансферти2600---
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)2610---
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2620---
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям2630---
Соціальне забезпечення2700---
Виплата пенсій і допомоги2710---
Стипендії2720---
Інші виплати населенню2730--
Інші поточні видатки2800700,00700,00
Капітальні видатки3000---
Придбання основного капіталу3100---
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування3110---
Капітальне будівництво (придбання)3120---
Капітальне будівництво (придбання) житла3121---
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів3122---
Капітальний ремонт3130---
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131---
Капітальний ремонт інших об'єктів3132---
Реконструкція та реставрація3140---
Реконструкція житлового фонду (приміщень)3141---
Реконструкція та реставрація інших об'єктів3142---
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури3143---
Створення державних запасів і резервів3150---
Придбання землі та нематеріальних активів3160---
Капітальні трансферти3200---
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3210---
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3220---
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям3230
Капітальні трансферти населенню3240---
Надання внутрішніх кредитів4110--
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів4111---
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям4112---
Надання інших внутрішніх кредитів4113---
Надання зовнішніх кредитів4210---
Нерозподілені видатки9000---
КерівникМальчикова Т.П.
(підпис)(ініціали і прізвище)
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділуЧоха Г.М.
(підпис)(ініціали і прізвище)
31 січня 2017 року
(число, місяць, рік)
М.П.***
* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)
10 місяців 2017 р.
коди
УстановаНовоукраїнська ЗОШ 1-Шза ЄДРПОУ
Територіяс.Новоукраїнказа КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарюванняза КОПФГ420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів-
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)#Н/Д
Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн, коп.
ПоказникиКЕКВ та/або ККККод рядкаЗатверджено на звітний рікЗатверджено на звітний період (рік)1Залишок на початок звітного рокуНадійшло коштів за звітний період (рік)Касові за звітний період (рік)Фактичні за звітний період (рік)Залишок на кінець звітного періоду (року)
1234567899
Видатки та надання кредитів - усьогоХ0102 833 083,002 315 969,00-2 181 888,002 181 888,00--
у тому числі:
Поточні видатки
2000020--2 176 688,002 176 688,00--
Оплата праці і нарахування на заробітну плату21000302 412 041,002 010 034,00-1 898 626,471 898 626,47--
Оплата праці21100401 975 188,001 645 990,00-1 557 616,231 557 616,23--
Заробітна плата21110501 975 188,001 645 990,00-1 557 616,231 557 616,23--
Грошове забезпечення військовослужбовців2112060-------
Нарахування на оплату праці2120070436 853,00364 044,00-341 010,24341 010,24--
Використання товарів і послуг2200080420 342,00305 235,00-268 720,56268 720,56--
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар221009068 864,0068 202,0064 629,5364 629,53--
Медикаменти та перев’язувальні матеріали2220100-------
Продукти харчування223011049 368,0041 617,00-80 869,6580 869,65--
Оплата послуг (крім комунальних)224012048 345,0026 340,00-26 244,1526 244,15--
Видатки на відрядження22501302 500,001 900,00-2 790,002 790,00--
Видатки та заходи спеціального призначення2260140-------
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв2270150---
Оплата теплопостачання2271160-------
Оплата водопостачання та водовідведення2272170----
Оплата електроенергії227318034 090,0026 420,00-40 702,3840 702,38--
Оплата природного газу2274190215 871,00139 452,00-52 794,8552 794,85--
Оплата інших енергоносіїв2275200------
Оплата енергосервісу2276210-------
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм22802201 304,001 304,00-690,00690,00--
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм2281230-------
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку2282240-690,00690,00--
Обслуговування боргових зобов’язань2400250-------
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань2410260-------
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань2420270-------
Поточні трансферти2600280-------
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)2610290-------
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2620300-------
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям2630310-------
Соціальне забезпечення2700320---9 240,009 240,00--
Виплата пенсій і допомоги2710330-------
Стипендії2720340-------
Інші виплати населенню2730350---9 240,009 240,00--
Інші поточні видатки2800360700,00700,00-100,97100,97--
Капітальні видатки3000370---5 200,005 200,00--
Придбання основного капіталу3100380---5 200,005 200,00--
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування3110390-5 200,005 200,00--
Капітальне будівництво (придбання)3120400-----
Капітальне будівництво (придбання) житла3121410-------
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів3122420-------
Капітальний ремонт3130430-------
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131440-------
Капітальний ремонт інших об’єктів3132450-------
Реконструкція та реставрація3140460-------
Реконструкція житлового фонду (приміщень)3141470-------
Реконструкція та реставрація інших об’єктів3142480-------
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури3143490-------
Створення державних запасів і резервів3150500-------
Придбання землі та нематеріальних активів3160510-------
Капітальні трансферти3200520-------
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3210530-------
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3220540-------
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям3230550-------
Капітальні трансферти населенню3240560-------
Внутрішнє кредитування4100570-------
Надання внутрішніх кредитів4110580-------
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів4111590-------
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям4112600-------
Надання інших внутрішніх кредитів4113610-------
Зовнішнє кредитування4200620-------
Надання зовнішніх кредитів4210630-------
Інші видатки5000640XXXXXX
Нерозподілені видатки9000650------
650
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.
КерівникМальчикова Т.П.
(підпис)(ініціали, прізвище)
виконавець

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)
затверджений у сумі 2833084 грн.00 коп.
(сума словами і цифрами)
Директор школи
(посада)
Ярмолик Л.Г.
(підпис)(ініціали і прізвище)
31 січня 2017 року
(число, місяць, рік)М.П.
ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ
НА 2017 РІК
Новоукраїнська ЗОШ (місцевий)
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
Березнегуватський район
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету МІСЦЕВИЙ
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)1 1011020 Надання загальної середньої освіти заганоосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами")
(грн)
НайменуванняКЕКВСіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервеньЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГруденьРазом на рік
123456789101112131415
Оплата праці21101645991645991645991645991645991645991645991645991645991645991645991645991975188,0
Нарахування на оплату праці2120364043640436404364043640436404364043640436404364043627136542436853,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали22200,0
Продукти харчування2230950952868406935723265171808,001807,003875,003876,0049368,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв227046186,0045129,0043254,0010764,002148,001227,001159,001227,001841,0012206,0040954,0043866,00249961,0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм22811304,001304,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку22820,0
Соціальне забезпечення27000,0
Інші видатки5000*4209911753714306143068812142761427614336142616536353120410,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар22105808463846284628462846284628462838766268864,0
Оплата послуг (крім комунальних)22404204115874584458443505814581458745874587435348346,0
Видатки на відрядження225025002500,0
Оплата електроенергії227353864329245425612148122711591227184131394256436334090,0
Оплата природного газу2274408004080040800820390673669839503215871,0
Інші видатки2800700,00700,0
УСЬОГО2485592566512699382330082246892175592164382165062189882292772522352492362833084,0
КерівникМальчикова Т.П.
(підпис)(ініціали і прізвище)
М.П.**
31 січня 2017 року
(число, місяць, рік)
* Технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.
** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
1 До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

Передано батьківським комітетом на ремонтні роботи 2016-2017 н.р.

Клас Учнів Благодійні внески
1 8 664
2 13 944
3 9 584
4 7 496
5 9 560
6 5 360
7 6 416
8 7 1400
9 9 568
10 5 400
11 3 144
Дата Що придбано Куди витрачено Сума, грн
13.10 Дихлофос Оси, спортзал 32,00
13.10 Саморізи, замочна скважина Актовий зал 63,00
17.10 Розетка, ізолента, індикатор, замок Проводка (каб. Директора, топкова) 210,00
31.11 Круг обрізний Опалення 42,00
22.11 Доставка плити Їдальня 519,00
8.12 Рукавички робочі 45,00
8.12 Кран ¾ Дм, шланг Туалет ІІ поверх (дів.) 130,00
15.12 Картридж для принтера Директор 496 (не сплачено)
27.12 Замок Шкафна, топкова 44,00
20.12 Очиститель, розчинник 50,00
20.12 Фарба біла, синька, вапно, силікон Англійський, інформатичний, хімічний 252,00
03.02.2017 Колонки 565,00
19.05 Стартер, леска, масло, круг Мотокоса 221,00
04.05 Листи шляхові Автобус 25,00+20,00=45,00
29.05 Щітки, синька 225,00
1.06 Грунтівка, фарба Коридор 238,00
1.06 Грунтівка, фарба Їдальня 358
1.06 Фарба біла, полова Коридор 376
19.06 Фарба Спортзал 115
Тюль, вікна Історичний 1400
Всього – 4930 + 496 (не сплачено)

У К Р А Ї Н А

БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

56203, смт. Березнегувате Миколаївської області,

пл.Соборно-Миколаївська1, тел.(05168)9-18-80, E-mail: berezosvita@ukr.net

03 травня 2017 року № /01-14

Директору школи

Щодо проведення щорічного оцінювання

фізичної підготовленості учнівської молоді

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 року №1045 «Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України» та наказу Міністерства молоді та спорту України від 15.12.2016 року №4665 «Про затвердження тестів і нормативів для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України», листа Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України від 24.04.2017 року №257 щодо проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості учнівської та студентської молоді, прошу Вас у травні 2017 року здійснити заходи щодо проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості учнівської молоді.

За результатами проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості надати до 25 травня 2017 року звіт за формою, наведеною у додатку №6 до Інструкції про організацію проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України у паперовому та електронному варіантах.

Начальник відділу освіти С.С.Попович

Юхименко 91582


МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.12.2016 № 4665

Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
10 лютого 2017 р.
за № 195/30063


Про затвердження тестів і нормативів для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року № 1045 "Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України" та з метою визначення та підвищення рівня фізичної підготовленості населення УкраїниНАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Тести і нормативи для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України;

Інструкцію про організацію проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України.

2. Коригування тестів і нормативів здійснюється за потреби, але не раніше завершення проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України.

3. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр
молоді та спорту України


І.О. Жданов

ПОГОДЖЕНО:

Міністр освіти і науки України

Л. М. Гриневич

Міністр оборони України, генерал армії України

С. Т. Полторак

Міністр внутрішніх справ України

А. Б. Аваков

Міністр інфраструктури України

В. Омелян

В.о. Міністра охорони здоров'я України

У. Супрун

Голова Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України

Л. О. Євдоченко

Перший заступник Голови Служби безпеки України

П. Демчина

Т.в.о. Голови Служби зовнішньої розвідки України

І. П. Разінков

Т.в.о. Начальника Управління державної охорони України

В. А. Дахновський


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
15.12.2016 № 4665

ТЕСТИ І НОРМАТИВИ
для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України

Учні молодшого шкільного віку (10 років)

№ з/п

Види тестів

Стать

Нормативи, бали

5

4

3

2

1

Рівномірний біг без урахування часу, м

ч

1000

800

560

500

ж

900

700

500

450

2

Підтягування на перекладині, разів, або стрибок у довжину з місця, см

ч

6

5

4

3

155

140

125

115

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи, разів, або стрибок у довжину з місця, см

ж

11

10

7

5

145

135

120

110

3

Біг на 30 м, с

ч

5,6

6,1

6,6

7,0

ж

5,9

6,4

6,9

7,3

4

Човниковий біг 4 х 9 м, с

ч

11,3

12,0

12,5

13,0

ж

12,0

12,6

13,0

13,5

5

Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см

ч

7

6

4

2

ж

11

9

7

4

Учні середнього шкільного віку (11 років)

№ з/п

Види тестів

Стать

Нормативи, бали

5

4

3

2

1

Рівномірний біг без урахування часу, м

ч

1100

1000

700

600

ж

1000

800

550

500

2

Підтягування на перекладині, разів, або стрибок у довжину з місця, см

ч

7

6

5

4

170

150

140

130

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи, разів, або стрибок у довжину з місця, см

ж

12

11

9

6

155

145

130

120

3

Біг на 30 м, с

ч

5,5

6,0

6,4

6,6

ж

5,6

6,3

6,8

7,0

4

Човниковий біг 4 х 9 м, с

ч

11,0

11,5

12,0

12,6

ж

11,6

12,2

12,8

13,3

5

Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см

ч

8

7

5

3

ж

12

10

7

4

Учні середнього шкільного віку (12 років)

№ з/п

Види тестів

Стать

Нормативи, бали

5

4

3

2

1

Рівномірний біг 1000 м, хв.

ч

5,2

5,6

5,8

6,3

ж

5,3

5,5

5,7

6,7

2

Підтягування на перекладині, разів, або стрибок у довжину з місця, см

ч

8

7

6

5

180

165

145

135

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи, разів, або стрибок у довжину з місця, см

ж

13

12

10

7

165

150

135

125

3

Біг на 30 м, с

ч

5,2

5,7

6,1

6,3

ж

5,5

6,0

6,4

6,8

4

Човниковий біг 4 х 9 м, с

ч

10,5

11,1

11,7

12,3

ж

11,4

11,9

12,5

13,1

5

Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см

ч

9

8

6

3

ж

13

11

8

4

Учні середнього шкільного віку (13 років)

№ з/п

Види тестів

Стать

Нормативи, бали

5

4

3

2

1

Рівномірний біг 1500 м, хв.,
1000 м, хв.

ч

6,45

7,2

8,02

8,5

ж

5,05

5,3

5,58

6,05

2

Підтягування на перекладині, разів, або стрибок у довжину з місця, см

ч

9

8

7

6

185

170

155

145

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи, разів, або стрибок у довжину з місця, см

ж

17

15

12

8

170

155

145

135

3

Біг на 60 м, с

ч

9,0

10,4

10,8

11,2

ж

10,0

10,8

11,3

11,6

4

Човниковий біг 4 х 9 м, с

ч

10,2

10,8

11,3

12,0

ж

11,1

11,4

11,9

12,6

5

Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см

ч

10

8

6

4

ж

14

12

9

5

Учні середнього шкільного віку (14 років)

№ з/п

Види тестів

Стать

Нормативи, бали

5

4

3

2

1

Рівномірний біг 1500 м, хв.,
1000 м, хв.

ч

6,25

6,58

7,15

7,3

ж

4,55

5,25

5,45

6,0

2

Підтягування на перекладині, разів, або стрибок у довжину з місця, см

ч

10

9

8

7

200

185

170

155

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи, разів, або стрибок у довжину з місця, см

ж

18

16

13

9

180

165

155

145

3

Біг на 60 м, с

ч

9,1

10,0

10,8

11,2

ж

9,9

10,8

11,0

11,4

4

Човниковий біг 4 х 9 м, с

ч

10,2

10,5

11,0

11,6

ж

10,9

11,2

11,8

12,1

5

Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см

ч

10

8

6

4

ж

15

13

10

6

Учні середнього шкільного віку (15 років)

№ з/п

Види тестів

Стать

Нормативи, бали

5

4

3

2

1

Рівномірний біг 2000 м, хв.,
1500 м, хв.

ч

9,0

9,3

9,55

10,2

ж

7,45

8,3

9,0

9,15

2

Підтягування на перекладині, разів, або стрибок у довжину з місця, см

ч

11

10

9

8

220

200

180

170

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи, разів, або стрибок у довжину з місця, см

ж

19

17

14

10

185

170

160

150

3

Біг на 60 м, с

ч

8,6

9,8

10,0

10,4

ж

9,6

10,6

11,0

11,2

4

Човниковий біг 4 х 9 м, с

ч

9,7

10,3

10,8

11,2

ж

10,8

11,2

11,8

12,0

5

Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см

ч

11

9

7

5

ж

16

14

11

7

Учні старшого шкільного віку, слухачі навчальних закладів, що надають повну загальну середню освіту (16 років)

№ з/п

Види тестів

Стать

Нормативи, бали

5

4

3

2

1

Рівномірний біг 2000 м, хв.,
1500 м, хв.

ч

7,5

8,5

9,2

10,0

ж

7,3

8,0

8,48

9,0

2

Підтягування на перекладині, разів, або стрибок у довжину з місця, см

ч

12

11

10

9

240

220

200

180

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи, разів, або стрибок у довжину з місця, см

ж

20

18

15

11

190

175

165

155

3

Біг на 100 м, с

ч

14,0

14,6

15,3

15,9

ж

16,0

16,5

17,4

18,0

4

Човниковий біг 4 х 9 м, с

ч

9,4

10,0

10,5

11,0

ж

10,8

11,0

11,5

11,9

5

Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см

ч

12

10

8

5

ж

19

17

15

8

Учні старшого шкільного віку, слухачі навчальних закладів, що надають повну загальну середню освіту (17 років)

№ з/п

Види тестів

Стать

Нормативи, бали

5

4

3

2

1

Рівномірний біг 3000 м, хв.,
2000 м, хв.

ч

13,3

13,5

14,3

15,4

ж

9,5

10,45

11,45

12,45

2

Підтягування на перекладині, разів, або стрибок у довжину з місця, см

ч13

12

11

10

250

230

215

200

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи, разів, або стрибок у довжину з місця, см

ж22

19

16

12

200

185

170

160

3

Біг на 100 м, с

ч

13,6

14,3

15,0

15,5

ж

15,0

16,0

17,0

17,5

4

Човниковий біг 4 х 9 м, с

ч

9,1

9,7

10,1

10,4

ж

10,4

10,9

11,3

11,7

5

Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см

ч

13

11

9

6

ж

20

18

16

9

Здобувачі вищої освіти (18-20 років)
(крім військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів)

№ з/п

Види тестів

Стать

Нормативи, бали

5

4

3

2

1

Рівномірний біг 3000 м, хв.,
2000 м, хв.

ч

13,0

13,3

14,2

15,3

ж

10,3

11,15

11,5

12,3

2

Підтягування на перекладині, разів, або стрибок у довжину з місця, см

ч14

12

11

10

260

240

235

205

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи, разів, або стрибок у довжину з місця, см

ж25

21

18

15

210

200

185

165

3

Біг на 100 м, с

ч

13,2

14,0

14,3

15,0

ж

14,8

15,5

16,3

17,0

4

Човниковий біг 4 х 9 м, с

ч

9,0

9,6

10,0

10,4

ж

10,4

10,8

11,3

11,6

5

Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см

ч

13

11

9

6

ж

20

18

16

9

Особи зрілого віку (21-25 років)

№ з/п

Види тестів

Стать

Нормативи, бали

5

4

3

2

1

Рівномірний біг 3000 м, хв.,
2000 м, хв.

ч

12,3

13,3

13,5

14,1

ж

10,3

11,15

11,35

12,0

2

Підтягування на перекладині, разів, або ривок гирі 16 кг, разів

ч

14

12

10

8

40

30

20

10

Підтягування у висі лежачи, разів, або згинання і розгинання рук в упорі лежачи, разів

ж

20

15

12

10

20

15

10

6

3

Стрибок у довжину з місця, см

ч

240

230

225

215

ж

200

190

180

170

4

Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см

ч

14

12

10

8

ж

16

14

11

8

5

Піднімання тулуба в сід, 30 с, разів, 1 хв.

ч

32

28

26

24

ж

47

42

40

34

Особи зрілого віку (26-30 років)

№ з/п

Види тестів

Стать

Нормативи, бали

5

4

3

2

1

Рівномірний біг 3000 м, хв.,
2000 м, хв.

ч

12,4

13,5

14,1

14,3

ж

11,0

11,3

11,5

12,0

2

Підтягування на перекладині, разів, або ривок гирі 16 кг, разів

ч

12

10

8

7

40

30

20

10

Підтягування у висі лежачи, разів, або згинання і розгинання рук в упорі лежачи, разів

ж

20

15

12

10

20

15

10

6

3

Стрибок у довжину з місця, см

ч

240

230

225

210

ж

190

180

175

165

4

Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см

ч

12

10

8

6

ж

13

10

7

5

5

Піднімання тулуба в сід, 30 с, разів, 1 хв.

ч

30

28

26

24

ж

45

40

35

30

Особи зрілого віку (31-35 років)

№ з/п

Види тестів

Стать

Нормативи, бали

5

4

3

2

1

Рівномірний біг 3000 м, хв., 2000 м, хв., або 12-хвилинний біг, м

ч

12,5

14,2

15,1

15,3

ж

12,0

12,3

12,45

13,0

2000

1950

1900

1850

2

Підтягування на перекладині, разів, або ривок гирі 16 кг, разів

ч

10

8

6

4

40

30

20

10

Підтягування у висі лежачи, разів

ж

20

15

12

10

3

Стрибок у довжину з місця, см

ч

235

225

220

215

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи, разів

ж

18

14

10

6

4

Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см

ч

10

8

6

4

ж

14

11

8

6

5

Піднімання тулуба в сід, 30 с, разів, 1 хв.

ч

28

26

24

22

ж

43

39

34

30

Особи зрілого віку (36-40 років)

№ з/п

Види тестів

Стать

Нормативи, бали

5

4

3

2

1

Рівномірний біг 3000 м, хв.,
2000 м, хв.,
або 12-хвилинний біг, м

ч

13,1

14,4

15,3

16,0

ж

12,3

13,0

13,15

14,3

1950

1850

1800

1750

2

Підтягування на перекладині, разів, або ривок гирі 16 кг, разів

ч

9

7

5

4

40

30

20

10

Підтягування у висі лежачи, разів

ж

20

15

12

10

3

Стрибок у довжину з місця, см

ч

225

215

210

200

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи, разів

ж

18

14

10

6

4

Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см

ч

8

6

4

2

ж

12

9

6

5

5

Піднімання тулуба в сід, 30 с, разів, 1 хв.

ч

26

24

22

20

ж

40

35

30

25

Додаткові бали (21-40 років)

ІМТ

5

4

3

2

маса тіла (кг)

зріст-2 (м)

ч

21.5-22.0

22.1-22.5

22.6-23.0

23.1-23.5

ж

20-21.5

21.6-22.0

22.1-23.5

23.6-24.0

Особи зрілого віку (41-45 років)

№ з/п

Види тестів

Стать

Нормативи, бали

5

4

3

2

1

Рівномірний біг 2000 м, хв.,
2000 м, хв., або
12-хвилинний біг, м

ч

8,5

9,1

10,0

10,3

ж13,3

13,45

14,0

14,2

1800

1750

1700

1650

2

Підтягування на перекладині, разів, або
ривок гирі 16 кг, разів

ч8

6

5

4

20

16

14

12

Підтягування у висі лежачи, разів

ж

18

15

12

10

3

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи, разів

ч

30

26

24

20

ж

15

12

9

6

4

Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см

ч

6

5

4

3

ж

8

6

5

4

5

Піднімання тулуба в сід, 1 хв., разів

ч

35

32

30

28

ж

25

23

20

18

Особи зрілого віку (46-50 років)

№ з/п

Види тестів

Стать

Нормативи, бали

5

4

3

2

1

Рівномірний біг 2000 м, хв.,
2000 м, хв., або
12-хвилинний біг, м

ч

9,2

10,0

10,3

11,0

ж15,0

15,2

15,4

16,0

1750

1700

1650

1600

2

Підтягування на перекладині, разів, або
ривок гирі 16 кг, разів

ч

6

5

4

3

15

12

10

8

Підтягування у висі лежачи, разів

ж

15

12

9

6

3

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи, разів

ч

28

24

20

16

ж

12

9

6

4

4

Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см

ч

4

3

2

1

ж

6

5

4

2

5

Піднімання тулуба в сід, 1 хв., разів

ч

30

28

25

22

ж

23

20

18

15

Особи зрілого віку (51-55 років)

№ з/п

Види тестів

Стать

Нормативи, бали

5

4

3

2

1

Рівномірний біг 2000 м, хв.

ч

11,0

11,5

12,0

12,5

12-хвилинний біг, ходьба, м

ж

1700

1650

1600

1550

2

Підтягування на перекладині, разів, або
згинання і розгинання рук в упорі лежачи, разів

ч4

3

2

1

25

22

20

18

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи із зігнутими колінами, разів

ж

15

12

10

8

3

Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см

ч

4

3

2

1

ж

4

3

2

1

4

Піднімання тулуба в сід, 1 хв., разів

ч

25

23

20

18

ж

20

18

15

12

5

20 присідань за 30 с, час відновлення, хв.

ч

1,0

1,29

1,59

2,3

ж

1,0

1,29

1,59

2,3

Особи зрілого віку (56-60 років)

№ з/п

Види тестів

Стать

Нормативи, бали

5

4

3

2

1

Рівномірний біг 2000 м, хв.

ч

13,0

13,5

14,0

14,5

12-хвилинний біг, ходьба, м

ж

1650

1600

1550

1500

2

Підтягування на перекладині, разів, або
згинання і розгинання рук в упорі лежачи, разів

ч4

3

2

1

20

18

14

12

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи із зігнутими колінами, разів

ж

10

8

6

4

3

Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см

ч

4

3

2

1

ж

4

3

2

1

4

Піднімання тулуба в сід, 1 хв., разів

ч

20

17

15

12

ж

15

12

10

8

5

20 присідань за 30 с, час відновлення, хв.

ч

1,0

1,29

1,59

2,30

ж

1,0

1,29

1,59

2,45

Додаткові бали (41-60 років)

ІМТ

5

4

3

2

маса тіла (кг)

зріст-2 (м)

ч

22-23

23.1-24

24.1-25

25.1-26

ж

22-22.5

22.6-23

23.1-24

24.1-25

Особи зрілого віку (61-70 років)

№ з/п

Види тестів

Стать

Нормативи, бали

5

4

3

2

1

12-хвилинний біг, ходьба, м

ч

1800

1750

1700

1650

ж

1500

1450

1400

1350

2

20 присідань за 30 с, час відновлення, хв.

ч

1,29

1,59

2,3

2,59

ж

1,29

1,59

2,3

2,59

3

Згинання і розгинання рук в упорі на гімнастичній лавці, разів, або

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи із зігнутими колінами, разів

ч

12

10

8

6

ж6

5

4

3

8

6

4

3

4

Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см

ч

3

2

1

0

ж

3

2

1

0

5

Піднімання тулуба в сід, 1 хв., разів

ч

20

18

16

12

ж

12

10

8

6

Додаткові бали (61-70 років)

ІМТ

5

4

3

2

маса тіла (кг)

зріст-2 (м)

ч

22-23

23.1-24

24.1-25

25.1-26

ж

22-22.5

22.6-23

23.1-24

24.1-25

Директор департаменту
фізичної культури
та неолімпійських видів спортуМ.В. Бідний

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
15.12.2016 № 4665

Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
10 лютого 2017 р.
за № 195/30063

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України

І. Організація проведення тестування

1. Щорічне оцінювання фізичної підготовленості населення України (далі - тестування) передбачає виконання особами різної статі та віку комплексу тестів і нормативів для визначення рівня їх фізичної підготовленості.

2. Категорії осіб (далі - учасники), для яких проходження тестування є обов'язковим, визначено пунктом 4 Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року № 1045 (далі - Постанова).

3. Порядок проведення тестування в центральних та місцевих органах виконавчої влади, в навчальних закладах, на підприємствах, в установах, організаціях визначається згідно з вимогамипункту 10 Постанови.

4. Графік проведення тестування затверджується керівниками центральних та місцевих органів виконавчої влади, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій та розміщується на веб-сайтах.

5. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, навчальні заклади, підприємства, установи, організації розміщують на своїх веб-сайтах за 14 днів до дня проведення тестування перелік місць його проведення із зазначенням видів тестів і нормативів.

6. Проведення тестування у військових ліцеях та ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою здійснюється відповідно до навчальних програм з фізичної культури та з предмета "Захист Вітчизни", рекомендованих або затверджених Міністерством освіти і науки України.

7. Проведення тестування допризовної молоді здійснюється відповідно до вимог навчальних програм з фізичної культури та з предмета "Захист Вітчизни" для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України.

8. Навчальні заклади, підприємства, установи, організації складають колективну заявку на проходження щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України (далі - заявка) за формою, наведеною у додатку 1 до цієї Інструкції, та подають своїм керівникам для формування єдиного списку учасників.

9. Учасники, для яких бажання пройти тестування є добровільним, направляють до місцевих органів виконавчої влади за місцем проживання заявку на проходження щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України особисто, поштою або електронною поштою за формою, наведеною у додатку 2 до цієї Інструкції.

10. У заявці зазначаються:

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);

стать;

дата народження;

документ, що посвідчує особу (серія, номер);

місце проживання;

контактний телефон, адреса електронної пошти;

основне місце навчання, роботи (за наявності);

спортивне звання (за наявності);

спортивний розряд (за наявності);

перелік обраних видів тестів.

До заявки додаються:

копія документа, що посвідчує особу;

форма первинної облікової документації № 086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду", затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089 (далі - довідка), та/або форма первинної облікової документації № 027/о "Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого", затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 (далі - виписка);

згода на обробку персональних даних.

11. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, навчальні заклади, підприємства, установи, організації приймають особисті та колективні заявки і формують єдиний список учасників.

12. Керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій у день проведення тестування допускають учасників до його проходження за наявності документа, що посвідчує особу, а також довідки та/або виписки.

13. До тестування допускаються учасники, які систематично займаються фізичною культурою і спортом, у тому числі самостійно, які пройшли медичне обстеження і допущені лікарем до тестування, а також ознайомлені з вимогами правил безпеки.

14. Після допуску учасника до проходження тестування його реєструють із присвоєнням відповідного номера.

15. Учасники тестування враховуються тільки один раз (за місцем роботи, або навчання, або проживання).

16. Учасник не допускається до проходження тестування (припиняє проходження тестування) у таких випадках:

надання неповних даних у заявці на проходження щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України;

неподання документів, зазначених у пункті 10 цього розділу;

погіршення його фізичного стану до початку або в момент виконання комплексу тестів.

17. До початку проведення тестування учасників ознайомлюють з метою, умовами та порядком проведення тестування, вимогами правил безпеки.

18. Система тестування для категорій учасників складається за видами тестів на витривалість, силу, швидкість, спритність, гнучкість.

19. Види тестів і нормативів включають:

1) тести, що дозволяють визначити рівень розвитку фізичних якостей відповідно до статевих і вікових особливостей розвитку людини;

2) нормативи, що дозволяють оцінити різнобічність (гармонійність) розвитку основних фізичних якостей відповідно до статевих і вікових особливостей розвитку людини.

20. Тестування проводиться протягом двох днів: перший день - на швидкість, силу ніг і витривалість; другий день - на силу рук, силу м'язів тулуба, спритність, гнучкість.

21. Тестування може виконуватись в іншій послідовності, якщо це не матиме негативного впливу на результати у кожному з видів тестів.

Тестування не може проводитись протягом одного дня. Якщо через виняткові обставини тестування проводиться протягом одного дня, послідовність видів тестів залишається такою самою, що й при дводенному тестуванні. При цьому тест на витривалість виконується останнім.

22. Проведення тестування у вигляді змагань забезпечує надійність результатів.

23. Учасники, які підлягають тестуванню, мають бути одягнені в спортивний одяг і взуття. Не дозволяється виконувати тести босоніж та у взутті із шипами.

24. У разі погіршення погодних умов тестування не проводиться.

25. Тестування за видами випробувань проводять судді під контролем комісій з питань проведення щорічного оцінювання, що складаються з представників відповідної сфери діяльності та/або підприємства, установи, організації сфери фізичної культури і спорту, медичних спеціалістів, а також представників інститутів громадянського суспільства, зокрема учасників антитерористичної операції, волонтерів (за згодою).

26. Медичний огляд для допуску до проходження тестування здійснюється медичними працівниками з урахуванням результатів медичних оглядів - профілактичних, диспансерних, попередніх або періодичних.

27. У місці проведення тестування центральними та місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями формується медичний пункт або забезпечується чергування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.

28. Надання медичної допомоги під час проходження тестування включає:

визначення стану здоров'я до виконання нормативів;

надання екстреної (швидкої) медичної допомоги.

ІІ. Виконання тестів

1. Біг на середні та довгі дистанції, рівномірний біг без урахування часу:

рівномірний біг та біг на середні та довгі дистанції проводяться на біговій доріжці стадіону або будь-якій рівній місцевості. Максимальна кількість учасників забігу - 20 осіб.

Для чоловіків, жінок і дітей умови тестування однакові (різниця - у довжині дистанції).

За командою "На старт!" учасники тестування стають за стартову лінію в положенні високого старту та за сигналом стартера якнайшвидше долають задану дистанцію.

У разі потреби дозволяється переходити на ходьбу.

Результатом тестування є час подолання дистанції з точністю до десятої частки секунди.

У разі відсутності стартового пістолета подається команда "Руш!" з відмашкою прапорцем. Час кожного учасника фіксується окремо.

Для учнів 10-11 років проводиться біг у рівномірному темпі без урахування часу з метою подальшого розвитку витривалості та стійкості до помірних навантажень.

2. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи:

виконання згинання та розгинання рук в упорі лежачи може проводитися із застосуванням контактної платформи заввишки 5 см або без неї.

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи виконується з такого вихідного положення (далі - ВП): упор лежачи на підлозі, руки на ширині плечей, кисті вперед, лікті розведені не більше ніж на 45 градусів, плечі, тулуб і ноги утворюють пряму лінію, стопи впираються в підлогу без опори.

Учасник, згинаючи руки, торкається грудьми підлоги або контактної платформи, розгинаючи руки у ліктьових суглобах, повертається у ВП та, зафіксувавши його на 0,5 с, продовжує виконання випробування (тесту).

Зараховується кількість безпомилкових згинань та розгинань рук за одну спробу.

Спроба не зараховується у разі:

торкання підлоги колінами, стегнами, тазом;

порушення прямої лінії "плечі - тулуб - ноги";

відсутності фіксації ВП;

почергового розгинання рук;

відсутності торкання грудьми підлоги (платформи);

розведення ліктів щодо тулуба більш ніж на 45 градусів.

3. Підтягування на перекладині:

перекладина діаметром 2-3 сантиметри має бути розташована на такій висоті, щоб учасник, висячи, не торкався ногами землі.

Підтягування на перекладині виконується з ВП: вис хватом зверху (долонями вперед), кисті рук на ширині плечей, руки, тулуб і ноги випрямлені, ноги не торкаються підлоги, ступні разом.

За командою "Можна!" учасник підтягується, згинаючи руки, до такого положення, щоб його підборіддя було над перекладиною, потім повністю випрямляє руки, опускається у вис і, зафіксувавши ВП на 0,5 с, продовжує виконання випробування (тесту).

Зараховується кількість безпомилкових підтягувань.

Спроба не зараховується у разі:

підтягування ривками або з махами ніг (тулуба);

відсутності фіксації ВП;

почергового згинання рук;

розгойдування під час підтягування.

Кожному учасникові дозволяється лише один підхід до перекладини.

Тестування припиняється, якщо учасник робить зупинку на 2 і більше секунди або йому не вдається зафіксувати потрібне положення більше ніж 2 рази підряд.

4. Підтягування у висі лежачи:

підтягування у висі лежачи виконується з ВП: вис лежачи хватом зверху, кисті рук на ширині плечей, голова, тулуб і ноги складають пряму лінію, п'яти можуть упиратися в опору заввишки до 4 см.

Для того щоб зайняти ВП, учасник підходить до перекладини, береться за гриф хватом зверху, присідає під гриф і, тримаючи голову прямо, ставить підборіддя на гриф перекладини. Після чого, не розгинаючи рук і не відриваючи підборіддя від грифа, крокуючи вперед, випрямляється так, щоб голова, тулуб і ноги складали пряму лінію. Помічник судді підставляє опору під ноги учасника. Після цього учасник випрямляє руки і займає ВП.

З ВП учасник підтягується до підйому підборіддя вище грифа поперечини, потім опускається у вис і, зафіксувавши на 0,5 с ВП, продовжує виконання випробування (тесту).

Спроба не зараховується у разі:

підтягування з ривками або з прогином тулуба;

підборіддя не піднялося вище грифа поперечини;

відсутність фіксації ВП;

почергове згинання рук.

5. Піднімання тулуба в сід за 1 хв.:

піднімання тулуба в сід виконується з ВП: лежачи на спині на гімнастичній маті, руки за головою, пальці зчеплені в "замок", лопатки торкаються мати, ноги зігнуті в колінах під прямим кутом, ступні притиснуті партнером до підлоги.

Учасник виконує максимальну кількість підйомів за 1 хв., торкаючись ліктями колін, з подальшим поверненням у ВП.

Зараховується кількість правильно виконаних підйомів тулуба.

Для проведення тесту учасників ділять на пари, один із партнерів виконує тест, інший утримує його ноги за ступні і гомілки. Потім учасники міняються місцями.

Спроба не зараховується у разі:

відсутності торкання ліктями стегон (колін);

відсутності торкання лопатками мати;

пальці розімкнуті із "замка";

зміщення таза.

6. Стрибок у довжину з місця:

стрибок у довжину з місця виконується у відповідному секторі для стрибків. Місце відштовхування має забезпечувати якісне зчеплення з взуттям. Учасник приймає ВП: ноги на ширині плечей, ступні паралельно, носки ніг перед лінією відштовхування.

Учасник виконує замах руками назад, потім різко виносить їх вперед та поштовхом обох ніг виконує стрибок якомога далі.

Вимірювання проводиться по перпендикулярній прямій від місця відштовхування будь-якою ногою до найближчого сліду, залишеного будь-якою частиною тіла учасника.

Учаснику надаються дві спроби. У залік йде кращий результат.

Спроба не зараховується у разі:

заступання за лінію відштовхування або торкання до неї;

виконання відштовхування з попереднього підскоку;

позачергове відштовхування ногами.

Тестування здійснюється відповідно до правил і змагань зі стрибків у довжину з розбігу. Місця відштовхування і приземлення мають бути на одному рівні.

7. Ривок гирі:

для виконання тесту використовуються гирі вагою 16 кг. Зараховується сумарна кількість правильно виконаних підйомів гирі правою і лівою руками.

Тест проводиться на помості або будь-якому майданчику розміром 2 х 2 м. Учасник виступає в спортивній формі, яка дозволяє спортивним суддям визначати випрямлення працюючої руки.

Ривок гирі виконується в один прийом спочатку однією рукою, потім без перерви іншою. Учасник безперервним рухом піднімає гирю вгору до повного випрямлення руки і її фіксації. Працююча рука, нога і тулуб при цьому випрямлені. Перехід до виконання вправи іншою рукою може бути зроблений один раз. Для зміни рук можна використовувати додаткові замахи.

Учасник може починати виконання тесту з будь-якої руки і переходити до виконання другою рукою в будь-який час, відпочивати, тримаючи гирю у верхньому або нижньому положенні не більше 5 с. Під час проведення тестування суддя зараховує кожний правильно виконаний підйом після фіксації гирі не менше ніж на 0,5 с.

Тестування припиняється у разі:

використання будь-яких засобів, що полегшують підйом гирі, в тому числі гімнастичних накладок;

наданні собі допомоги, спираючись вільною рукою на стегно або тулуб;

встановлення гирі на голову, плече, груди, ногу або поміст;

виходу за межі помосту.

Спроба не зараховується у разі:

дожимання гирі;

торкання вільною рукою ніг, тулуба, гирі, руки, що виконує випробування (тест).

8. Присід:

присід виконується з плавним опусканням, згинанням ніг у колінах і тазостегнових суглобах у такій послідовності:

ВП стоячи, ноги на ширині плечей, трохи зігнуті в колінах;

спина рівна, руки складені на грудях;

присід виконується до утворення паралелі стегон з підлогою.

Спроба не зараховується у разі відривання стопи від підлоги.

Потрібно дотримуватися правильної техніки дихання, вдихаючи опускаючись і видихаючи піднімаючись.

9. Біг на 30 м, 60 м, 100 м:

біг проводиться на доріжках стадіону або на будь-якому рівному майданчику з твердим покриттям.

Біг на 30 м виконується з високого старту, біг на 60 і 100 м - з низького чи високого старту.

Учасники стартують по 2-4 людини, час кожного фіксується окремо.

Учасники тестування за командою "На старт!" стають на стартову лінію в положення високого/низького старту. За сигналом стартера учасники швидко долають дистанцію, не знижуючи темпу перед фінішем.

Результатом тестування є час подолання дистанції з точністю до десятої частки секунди.

10. Човниковий біг 4 х 9 м:

човниковий біг проводиться на будь-якому рівному майданчику з твердим покриттям, що забезпечує хороше зчеплення із взуттям, завдовжки 9 метрів, обмеженому двома паралельними лініями, за кожною лінією - 2 півкола радіусом 50 сантиметрів (R - 50 cм) із центром на лінії, 2 дерев'яних кубики (5 х 5 см). Взуття має захищати ноги та забезпечувати міцний контакт з поверхнею майданчика. Бігова доріжка рівна, не слизька.

Учасник, не наступаючи на стартову лінію, приймає положення високого старту. За командою "Руш!" (з одночасним включенням секундомірів) учасник пробігає 9 м до другої лінії, бере один з двох дерев'яних кубиків, що лежать у півколі, повертається бігом назад і кладе його в стартове півколо. Потім біжить за другим кубиком на наступну відстань 9 м, взявши його, повертається назад і кладе його у друге стартове півколо.

Результатом тестування є час від старту до моменту, коли учасник тестування поклав другий кубик у стартове коло.

Спроба не зараховується у разі:

якщо кубик не поклали в півколо, а кинули;

якщо кубик покладено не у півколо.

Вправа оцінюється за кількістю витраченого на виконання вправи часу. Час визначається з точністю до десятої частки секунди.

11. Нахили тулуба вперед з положення сидячи:

нахили тулуба вперед з положення сидячи виконуються з ВП сидячи на підлозі, ноги випрямлені в колінах, ступні ніг - паралельно на ширині 15-20 см. Руки на підлозі між колінами, долонями донизу. Учасник виступає в спортивній формі, яка дозволяє суддям визначати випрямлення ніг у колінах.

При виконанні тесту учасник за командою "Можна!" виконує два попередніх пружних нахили. При третьому нахилі учасник максимально нахиляється вперед, затримується пальцями або долонями обох рук на лінії розмітки, не згинаючи ніг у колінах, і утримує дотик протягом 2 с.

При виконанні тесту на гімнастичній лаві учасник за командою виконує два попередніх нахили, долоні рухаються уздовж лінійки вимірювання. При третьому нахилі учасник максимально нахиляється і утримує дотик лінійки вимірювання протягом 2 с.

Гнучкість вимірюється в сантиметрах. Результатом тестування є позначка в сантиметрах на перпендикулярній розмітці, до якої учасник дотягнувся кінчиками пальців рук у кращій із двох спроб. Результат вище рівня розмітки на лінії від 0 до 50 см визначається знаком "+", нижче рівня розмітки від 0 до 50 см - знаком "-".

Спроба не зараховується у разі:

згинання ніг у колінах;

утримання результату пальцями однієї руки;

відсутності утримання результату протягом 2 с.

12. Для учасників віком від 21 до 70 років зараховуються додаткові бали за розрахунок індексу маси тіла (далі - ІМТ).

ІМТ дозволяє оцінити ступінь відповідності маси тіла людини та її зросту і тим самим оцінити, чи є маса недостатньою, нормальною або надлишковою.

Індекс маси тіла розраховується за формулою I = m/h-2, де m - маса тіла (кг), h - зріст (м), і вимірюється в кг/м-2.

Наприклад, маса тіла людини - 60 кг, зріст - 170 см. Отже, індекс маси тіла в цьому випадку дорівнює: ІМТ = 60 : (1,70 × 1,70) = 20,7.

ІМТ визначає додатковий показник формування цінністного ставлення до власного здоров'я, покращення фізичного розвитку та фізичної підготовленості.

ІІІ. Оформлення результатів проведення тестування

1. Після кожного виду тестів суддя повідомляє учасникам результати тестування.

2. Результати тестування учасників заносяться до відомостей проходження щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України за формою, наведеною у додатку 3 до цієї Інструкції.

3. Підсумкова оцінка рівня фізичної підготовленості учасників віком від 10 до 20 років складається за сумою набраних балів, одержаних за виконання 5 видів тестів на вибір.

4. Підсумкова оцінка рівня фізичної підготовленості учасників віком від 21 до 70 років складається за сумою набраних балів, одержаних за виконання 5 видів тестів на вибір та додаткових балів за ІМТ.

5. Підсумкові оцінки тестування порівнюють зі шкалою результатів виконання тестів і нормативів для учнівської та студентської молоді (8-20 років) та шкалою результатів виконання тестів і нормативів для осіб зрілого віку (21-70 років) за формою, наведеною у додатку 4 до цієї Інструкції.

6. За результатами тестування оцінювання проводиться за чотирма рівнями фізичної підготовленості: високий, достатній, середній, низький.

7. Після завершення тестування навчальні заклади, підприємства, установи, організації подають своєму органу управління інформацію про результати проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України згідно з пунктом 19 Постанови за формою, наведеною у додатку 5 до цієї Інструкції.

8. За результатами тестування органи, визначені Постановою, складають зведений звіт про результати проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України за формою, наведеною у додатку 6 до цієї Інструкції, та подають його Мінмолодьспорту у строк, визначений пунктом 3 Постанови.

Директор департаменту
фізичної культури
та неолімпійських видів спортуМ.В. Бідний

Герб України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 грудня 2015 р. № 1045

Київ

Про затвердження Порядку проведення
щорічного оцінювання фізичної підготовленості
населення України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України, що додається.

2. Міністерству молоді та спорту, Міністерству освіти і науки, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству оборони, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

розробити протягом 2016 року тести і нормативи для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України;

забезпечити починаючи з 2017 року проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України.

3. Міністерству освіти і науки, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству оборони, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подавати щороку до 1 грудня Міністерству молоді та спорту інформацію про проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України для її узагальнення та подання до 30 грудня Кабінетові Міністрів України.

4. Міністерству молоді та спорту здійснювати координацію заходів центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України.

Прем’єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2015 р. № 1045

ПОРЯДОК
проведення щорічного оцінювання
фізичної підготовленості населення України

1. Цей Порядок визначає механізм проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України (далі — щорічне оцінювання).

2. Метою щорічного оцінювання є визначення та підвищення рівня фізичної підготовленості населення України, створення належних умов для фізичного розвитку різних груп населення, покращення його здоров’я, забезпечення здатності до високопродуктивної праці, захисту суверенітету і територіальної цілісності України, а також сприяння у вихованні патріотизму та громадянської позиції.

3. Основними завданнями щорічного оцінювання є:

визначення рівня фізичної підготовленості населення України;

сприяння розвитку фізичної культури серед населення України;

формування у населення України потреби в руховій активності;

спрямування діяльності навчальних закладів, зокрема, на фізичний розвиток учнівської та студентської молоді, фізкультурно-спортивних організацій на забезпечення належного рівня фізичної підготовленості населення України;

надання можливості населенню України самостійно оцінювати рівень фізичної підготовленості;

сприяння формуванню здорового способу життя, патріотизму та національної свідомості населення України, підвищення рівня заінтересованості до служби у Збройних Силах, готовності до захисту Вітчизни;

сприяння створенню належних умов для підготовки та проведення щорічного оцінювання різних вікових груп.

4. Проведення щорічного оцінювання для учнівської та студентської молоді навчальних закладів усіх типів незалежно від форми власності, особового складу Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб, є обов’язковим.

5. Щорічне оцінювання для громадян України, іноземців та осіб без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, проводиться на добровільних засадах.

6. Щорічне оцінювання проводиться у травні. Може бути встановлено інший строк проведення щорічного оцінювання з урахуванням особливостей діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій.

7. Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які не взяли участі в щорічному оцінюванні в установлений строк з поважних причин, можуть пройти його в інший строк, визначений відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями.

8. Щорічне оцінювання є підставою для порівняння показників фізичної підготовленості різних груп населення України з показниками фізичної підготовленості населення інших держав, зокрема країн євроатлантичного простору.

9. Щорічне оцінювання проводиться згідно з відповідними тестами і нормативами.

10. Порядок проведення щорічного оцінювання в центральному та місцевому органі виконавчої влади, на підприємстві, в установі, організації визначається керівником такого органу, підприємства, установи, організації з урахуванням положень цього Порядку і затверджується наказом або іншим розпорядчим документом.

11. Щорічне оцінювання проводиться безоплатно.

12. До щорічного оцінювання допускаються особи, які пройшли медичне обстеження, допущені до нього лікарем та ознайомлені з вимогами заходів безпеки.

13. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації для посилення мотивації проходження щорічного оцінювання можуть відзначати своїх працівників, членів, учнівську та студентську молодь відомчими відзнаками чи використовувати інші методи заохочення в установленому законодавством порядку.

14. Відповідальність за підготовку та організацію проведення щорічного оцінювання несуть керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій.

15. До початку проведення щорічного оцінювання керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій повинні ознайомити осіб, які залучаються до щорічного оцінювання, з порядком його проведення.

16. Керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій затверджують склад комісій з питань проведення щорічного оцінювання, до якого включаються фахівці відповідної сфери діяльності та/або підприємства, установи, організації сфери фізичної культури і спорту, медичні спеціалісти, а також представники інститутів громадянського суспільства, зокрема учасники антитерористичної операції, волонтери.

Комісії можуть готувати за результатами щорічного оцінювання рекомендації щодо підвищення рівня фізичної підготовленості різних груп населення України.

17. Щорічне оцінювання проводиться в належних санітарно-гігієнічних та інших умовах.

18. Керівництво і контроль за підготовкою і проведенням щорічного оцінювання здійснюються відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади.

19. Керівники підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади, подають в установленому порядку інформацію про проведення щорічного оцінювання органові управління.

20. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації сприяють підвищенню рівня фізичної підготовленості населення України.

ДПА

Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Березнегуватської районної ради Миколаївської області

вул. Карла Маркса 8, с. Новоукраїнка, Березнегуватський район, Миколаївська область, 56220,

тел. (05168)96696, е-mail: n-ukrainka@ukr.net Код ЄДРПОУ 36194687

======================================================================================================

Наказ № ____

від 07 квітня 2017 року

Про порядок закінчення, проведення

державної підсумкової атестації та

зовнішнього незалежного оцінювання у

2016/2017 навчальному році у

Новоукраїнській ЗОШ І – ІІІ ступенів

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 №1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №157/26602, на виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016 №1272 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2016/2017 навчальному році», від 30.12.2016 №1272 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016 №1272», від 27.07.2016 №889 «Деякі питання проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», листа Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 №1/9-149 «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2016/2017 навчальному році», листа Міністерства освіти і науки України від 09.06.2016 №1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», відділу освіти райдержадмініетрації від 27.03.2017 № "Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах району та зовнішнього незалежного оцінювання у 2016/2017 навчальному році " та з метою організованого проведення державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання

НАКАЗУЮ:

1. Навчальні заняття завершити в 1-11-х класах - 26 травня 2017р.

2. Свято Останнього дзвоника провести 26 травня 2017року.

3. Адміністрації школи:

3.1.Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед учителів, учнів, батьківської громадськості, членів піклувальних рад щодо:

- проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах;

- участі випускників 11 класів у зовнішньому незалежному оцінюванні навчальних досягнень.

Березень - травень, 2017

3.2.Погодити не пізніше, ніж за два тижні до проведення державної підсумкової атестації з відділом освіти райдержадміністрації склад атестаційних комісій.

До 01.05.2017

3.3.Забезпечити персональний контроль за виставленням річних оцінок, оформленням додатків до свідоцтв та атестатів, підрахуванням середнього балу, збереженням класних журналів.

Травень-червень, 2017

3.4.Забезпечити своєчасне виконання навчальних планів і програм.

Квітень-травень, 2017

3.5.Забезпечити проведення державної підсумкової атестації згідно з Положенням

про державну підсумкову атестацію учнів (вихованці») у системі загальної середньої освіти, наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження» орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2016/2017 навчальному році»

- у школі І ступеня (4 клас) з 15 по 23 травня 2017 року з трьох предметів у письмовій формі:

16 травня - українська мова,

18 травня - читання,

23 травня - математика.

- у школі ІІ ступеня (9 клас) з 01 по 9 червня 2017 року з трьох предметів у письмовій формі:

02 червня - математика;

06 червня – українська мова (диктант);

09 червня – історія України.

- у школі ІІІ ступеня (11 клас) з трьох предметів у формі ЗНО з 23 травня по 16 червня у пунктах тестування.

23 травня - українська мова;

31 травня - математика або 02 червня - історія України;

08 червня – біологія.

3.6.Виставити бали за державну підсумкову атестацію в основній та старшій шкоді у класному журналі в колонку з написом «ДПА» без зазначення дати після колонки з написом «Річна» та у додатки до свідоцтв про базову загальну середню освіту та до атестатів про повну загальну середню освіту у графі «державна підсумкова атестація» та враховувати при визначенні середнього балу атестата.

Червень. 201 7

3.7.Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, зробити запис (звільнений (а)).

Червень. 201 7

3.8.Здійснити контроль за проходженням державної підсумкової атестації у формі 3НО під час додаткової сесії ЗНО випускників, які через поважні причини не змогли взяти участь у ЗНО з певного предмета в основну сесію. Відповідно атестати про повну загальну середню освіту видати після отримання результатів.

Травень - червень. 2017

3.9.Дозволити пройти державну підсумкову атестацію у навчальному закладі з української мови, математики/історії України в 11-му класі у вересні поточного року в письмовій формі за завданнями, укладеними навчальним закладом:

- учням, які не з’явилися для її проходження у формі ЗНО без поважних причин;

- особам, які зараховані на екстернат,але не зареєструвалися в установлені терміни для участі в ЗНО.

Червень. 2017

3.10. Провести навчальні екскурсії та практику учнів відповідно до інструктивно - методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 №1/9-61.

2016/2017 н. р.

4. Заступнику директори з навчально-виховної роботи Малій Л. М.:

4.1.Надати для погодження у відділ освіти райдержадміністрації до 25.04.2017 року:

- склад державних атестаційних комісій (4, 9 класи), затверджений наказом школи;

- копію розкладу ДПА, затвердженого наказом школи.

5. Вчителям-предметникам:

5.1. Здійснити річне оцінювання з предметів навчального плану не пізніше, ніж за 2 дні до закінчення навчального року.

Травень, 2017

6. Провести урочистості з нагоди вручення:

- свідоцтв про базову загальну середню освіту 10 червня 2017 року;

- атестатів про повну загальну середню освіту та випускні вечори - 16 червня 2017 року.

7. Координацію роботи та відповідальність за виконання даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Малу Л. М.., контроль залишаю за собою.

8. Адміністратору шкільного сайту, (П1Б), вчителю інформатики, розмістити цей наказ на офіційному сайті школи до 25 квітня 2017 року.

Директор школи: ______________ Л. Г. Ярмолик

З наказом ознайомлені_____________ Л. М. Мала

___________ Ярченко Т. С.

___________ Гордієнко С. В.

___________ Попович А. М.

___________ Петрова Т. В.

___________ Пащенко А. В.

___________Бец А. В.

___________ Надулична А. А.

___________ Щербина І. О.

___________ Ватюк О. В.

___________ Заграй Л. М.

___________ Слюсар Т. Д.

__________ Лісовська З. О.

___________ Шкрамко Г. І.

___________ Бреус Т. П.

__________ Подопригора О. В.

___________ Мілєвський В. В.

Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Березнегуватської районної ради Миколаївської області

вул. Карла Маркса 8, с. Новоукраїнка, Березнегуватський район, Миколаївська область, 56220,

тел. (05168)96696, е-mail: n-ukrainka@ukr.net Код ЄДРПОУ 36194687

====================================================================

Наказ № ____

від 27 квітня 2017 року

Про затвердження розкладу ДПА

в 4, 9-х класах та складу

державних атестаційних комісій

для проведення ДПА

Відповідно до п.1 розділу ІІІ Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 №1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №157/26602, наказу відділу освіти райдержадміністрації від 25.04.2017 №83 «Про погодження складу державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації в 4 та 9 класах загальноосвітніх шкіл району, наказу по школі № від 07 квітня 2017 року "Про порядок закінчення, проведення державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання у 2016/2017 навчальному році в Новоукраїнській ЗОШ І – ІІІ ступенів» та з метою організованого проведення державної підсумкової атестації

НАКАЗУЮ:

1. Створити атестаційну комісію для проведення ДПА в 4, 9 класах.

2. Затвердити склад атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації в школі у такому складі:

у школі І ступеня (4 клас)

Предмет

Склад атестаційної комісії

Фах членів комісії

Який предмет викладають

Українська мова

Голова: Ярмолик Л. Г.

Учитель: Шкрамко Г. І.

Вчитель математики

Вчитель початкових класів

Математика

Вчитель початкових класів

Математика

Голова: Ярмолик Л. Г.

Учитель: Шкрамко Г. І.

Вчитель математики

Вчитель початкових класів

Математика

Вчитель початкових класів

Читання

Голова: Ярмолик Л. Г.

Учитель: Шкрамко Г. І.

Вчитель математики

Вчитель початкових класів

Математика

Вчитель початкових класів

за курс базової загальної середньої освіти

Предмет

Склад атестаційної комісії

Фах членів комісії

Який предмет викладають

Математика

Голова: Мала Л. М.

Учитель: Ярмолик Л. Г.

Члени комісії: Гордієнко С. В.

Вчитель української мови та літератури

Вчитель математики

Вчитель фізики, астрономії, інформатики

Українська мова та література

Математика

Фізика

Українська мова

Голова: Мала Л. М.

Учитель: Попович А. М.

Члени комісії: Петрова Т. В.

Вчитель української мови та літератури

Вчитель української мови та літератури

Вчитель російської мови та літератури

Українська мова та література

Українська мова та література

Російська мова та зарубіжна література

Історія України

Голова: Мала Л. М.

Учитель:Заграй Л. М.

Члени комісії: Пащенко А. В.

Вчитель української мови та літератури

Вчитель історії та правознавства

Вчитель історії та правознавства

Українська мова та література

Історія, правознавство, етика

Історія, географія, трудове

  1. Затвердити розклади проведення державної підсумкової атестації учнів:

Розклад

державної підсумкової атестації учнів 9 класу в 2016 – 2017 н. р.

Дата проведення

9 клас

02.06.17

Математика (письмово)

Голова державної атестаційної комісії: Мала Л. М.

Учитель: Ярмолик Л. Г.

Члени комісії: Гордієнко С. В.

06.06.17

Українська мова (диктант)

Голова державної атестаційної комісії: Мала Л. М.

Учитель: Попович А. М.

Члени комісії: Петрова Т. В.

09.06.17

Історія України(письмово)

Голова державної атестаційної комісії: Мала Л. М.

Учитель: Заграй Л. М.

Члени комісії: Пащенко А. В.

Розклад

державної підсумкової атестації учнів 4 класу в 2016 – 2017 н. р.

Дата проведення

4 клас

16.05.17

Українська мова

Голова державної атестаційної комісії: Ярмолик Л. Г.

Учитель: Шкрамко Г. І.

18.05.17

Читання

Голова державної атестаційної комісії: Ярмолик Л. Г.

Учитель: Шкрамко Г. І.

23.05.17

Математика

Голова державної атестаційної комісії: Ярмолик Л. Г.

Учитель: Шкрамко Г. І.

  1. Затвердити завдання для проведення ДПА;
  2. Заступнику директора з навчальної роботи Малій Л. М.:

5.1. . Погодити склад державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9-х класів у відділі освіти Березнегуватської райдержадміністрації
До 25.04.2017.

5.2. Довести до відома педагогічних працівників, учнів та їх батьків розклад проведення ДПА.

До 01.05.2017

5.3.Ознайомити членів державних атестаційних комісій з нормативно-правими документами щодо попередження порушень при організації та проведенні ДПА.

До 01.05.2017

5.4.Оформити інформаційні стенди щодо державної підсумкової атестації з інформацією для учнів та батьків

До 01.05.2017 року.

  1. Адміністратору шкільного сайту, Пащенку А. В., вчителю інформатики, розмістити цей наказ на офіційному сайті школи

До 01.05.2017 року.

  1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор школи ___________ Л. Г. Ярмолик

З наказом ознайомлені___________ Л. М. Мала

___________ Г. І. Шкрамко

___________ А. М. Попович

___________ Л. М. Заграй

___________ А. А. Надулична

/Files/images/Безымянный.png

Пам’ятка для населення району.

В Березнегуватському районі прослідковується чітка тенденція до зростання кількості випадків захворювання на ротавірусну інфекцію серед усіх категорій населення, особливо серед дітей.

Ротавірусна інфекція - це гостра кишкова інфекція, що викликається вірусом, що мають вигляд колеса (ротора) під мікроскопом. Друга назва цієї хвороби — «кишковий грип».

На відміну від звичайних, давно знайомих літніх кишкових інфекцій, підйом захворюваності ротавірусною інфекцією реєструється з січня по березень.

Джерелом ротавірусної інфекції є тільки людина, в першу чергу хворий у легкій, середній і тяжкій формі. Найбільшу небезпеку для оточуючих є, так званий «безсимптомний носій», особливо якщо ця людина доглядає за дітьми, готує їжу, працює в системі водопостачання населення.

Крім класичних шляхів передачі для кишкових інфекцій - водний, харчовий, контактно-побутовий (через іграшки, посуд, рушники тощо) - ротавірус освоїв і повітряно-краплинний шлях.

Віруси поширені повсюдно і дуже стійкі у зовнішньому середовищі, чудово зберігаються в умовах холодильника, безперешкодно проходять кислотний бар'єр шлунка людини. Як будь-яка кишкова інфекція ця хвороба не любить чистоту, кип'ятіння і суворе дотримання санітарних вимог.

Основна група ризику - діти молодшого віку (від 0 до 3 років), саме вони хворіють частіше і важче всіх. Але і після 3-х років ослаблені діти можуть захворіти, а в суворий зимовий час таких чимало.

Які ж симптоми ротавірусної інфекції?

З моменту зараження до прояву хвороби минає від 1 дня до 3-х діб. Основні ознаки: розлад випорожнення (діарея), блювота, болі в животі, температура підвищується не завжди і не вище 38°С, 50% хворих мають запалення в носоглотці.

Легкі форми ротавірусної інфекції проходять практично без лікування протягом 3-5 днів. Ці випадки захворювання не потребують госпіталізації, але до лікаря необхідно звернутися.

У важких випадках, коли блювота і рідкий стілець реєструється до 20 разів на добу, госпіталізація життєво необхідна.

Заходи профілактики ротавірусної інфекції такі ж як при звичайних кишкових інфекціях:

1. Для дітей 1-го року життя головні заходи профілактики - грудне вигодовування і ретельне дотримання членами сім'ї правил особистої гігієни.

2. В дитячих дошкільних установах, де найбільш часто реалізується контактно - побутовий шлях передачі, повинні дотримуватися всі вимоги до утримання приміщень.

Батьки повинні пам'ятати - дітям з проявами хвороби не місце в дитячому колективі!

3. Працівники харчоблоків, продавці продуктів, господині на кухні, працівники, пов'язані з водопостачанням населення повинні чітко виконувати правила особистої гігієни і всі вимоги санітарних корм і правил. Від цього залежить здоров'я багатьох людей!

4. В домашніх умовах бажано використовувати побутові фільтри для додаткового очищення води.

5. При появі в будинку хворого з ротавірусною інфекцією необхідно суворо слідувати рекомендаціям лікаря.

Зміцнюючи свій імунітет (опірність хворобам) і імунітет своїх дітей, дотримуючись правил особистої гігієни, ми зможемо вийти переможцями у боротьбі з кишковими інфекціями!

Особистий приклад батьків – найкращий спосіб навчання дитини.

Виконання цих нескладних порад допоможе уникнути захворювання гострою кишковою інфекцією і збереже Ваше здоров'я і здоров'я Ваших близьких!

Управління Держпродспоживслужби в Березнегуватсмькому районі.Звіт про роботу педколективу

в 2015-2016 навчальному році

У 2015-2016 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», наказів та розпоряджень органів управління всіх рівнів з питань освіти і виховання; правил і норм охорони праці, техніки безпеки; реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, інших чинників законодавчих та нормативних документів; Статуту та локальних правових актів школи; дотримання норм Конвенції про права дитини.

Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до Статуту.

Педагогічним колективом школи проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі.

На початку навчального року у школі навчалось 80 учнів. На кінець навчального року – 79 учнів.

Клас 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Учнів 12 10 7 8 5 6 7 9 7 3 6
Шкільна мережа 2013-2014 навчальний рік 2014-2015 навчальний рік 2015-2016 навчальний рік
Кількість класів та учнів на початок навчального року 11/80 11/79 10/79
Середня наповнюваність 7,27 7,18 7,6
Охоплення профільним навчанням 10 українська філологія 11 – іноземна філологія 10 – технологічний 11 – українська філологія 10 універсальний 11 – українська філологія
Організація індивідуального навчання 3 учня

За підсумками 2015-2016 навчального року 66 учнів 1-8,10 класів переведені до наступного класу, 6 учнів 11-го класу та 7 учнів 9-го класу випущено зі школи; 3 учнів початкових класів (Блищик В., Маланчук Д., Чехлат В.) та Щербина Д. (8 клас) нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення в навчанні», Ісаков Дмитро, учень 11-го класу, - Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів». (фото)2

До першого класу в цьому році прийшло 12 учнів з Новоукраїнського дитячого садка.

Оцінювання досягнень першокласників здійснювалося вербально. Всі учні опанували програмовий матеріал. Оцінювання за навчальний рік здійснювалося у 2-11 класах. Досягнення високого рівня мають 4 учні (5,1%), достатнього рівня 21 учнень ( 26,6%), якість знань складає 31,6%. (фото)3

Навчальний рік Високий рівень Достатній Якість знань
2013-2014 14 16 37,5%
2014-2015 10 14 30,4%
2015-2016 4 21 31,6%

Невисокий показник якості знань учнів є сигналом для педагогічного колективу для посилення уваги до роботи зі здібними учнями у школі ІІ та ІІІ ступенів, удосконалення форм і методів індивідуальної роботи на уроках та в позаурочний час.

Результати навчальних досягнень учнів 2-11-х класів за 2015-2016 навчальний рік виявилися такими:

Школа І ступеню

Класів Кількість учнів Рівень досягнень Якість знань
високий достатній середній початковий 2013-2014 2014-2015 2015-2016
4 37 3 6 12 4 26,5 25 24,3

Школа ІІ ступеню

Класів Кількість учнів Рівень досягнень Якість знань
високий достатній середній початковий 2013-2014 2014-2015 2015-2016
5 33 1 12 16 4 41 30,5 40

Школа ІІІ ступеню

Класів Кількість учнів Рівень досягнень Якість знань
високий достатній середній початковий 2013-2014 2014-2015 2015-2016
2 9 - 3 5 1 43,8 40 33,3

Динаміка покращення результатів навчання за показником якості знань за останні три роки не прослідковується. Значне пониження рівня навчальних досягнень учнів за показником якості знань наявне у школі ІІ ступеня – 9%, а в школі ІІІ ступеня – зниження якості знань на 7%.

Відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми у 2015-2016 навчальному році на високому та достатньому рівнях, складає 31,6%, що трохи більше показника минулого 2014-2015 навчального року. В цьому плані є потенціал – це Підвальна А. (2 клас, математика), Теленчак О. (4 клас, українська мова) та Кузьмичова Вікторія (8 клас, алгебра).

Слід зазначити, що покращився рівень навчальних досягнень учнів окремих класів у порівнянні з минулим навчальним роком:

- 7 клас – Умрихіна О. не має оцінок початкового рівня (класний керівник Заграй Л.М.),

- 9 клас – Зубарев О. не має оцінок початкового рівня (класний керівник Петрова Т.В.).

В минулому навчальному році мали високий рівень знань:

– Теленчак О. (4 клас) (укр. мова, класний керівник Авраменко Ю.М.);

– Мілевський В. (7 клас) з алгебри та укр. мови (класний керівник Заграй Л.М.), якість знань зменшилась 0,4 %.

На виконання Законів України « Про освіту», « Про загальну середню освіту», державної програми «Національна стратегія розвитку України на 2012-2021 роки», наказу управління освіти « Про організацію роботи з педагогічними кадрами у 2015-2016 н. р.», плану роботи школи на 2015-2016н.р. навчальним закладом проводилася науково-методична робота з метою підвищення професійної компетентності та методичної майстерності педагогічних кадрів. (фото)4

Методичну роботу було спрямовано на забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних стандартів, у формуванні національно свідомої, життєво компетентної особистості. Здійснювався пошук шляхів підходу до організації методичної роботи як до цілісної системи підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки, професійної майстерності педагогів, формування у них потреби до саморозвитку і до самоосвіти. Особлива увага приділялася запровадженню нового Державного стандарту загальної середньої освіти, організації навчально-виховного процесу за новими навчальними програмами у 4 та 7 класах.

На засіданнях методичних об'єднань були розглянуті питання науково-методичного супроводу впровадження Державного стандарту, формування психологічної, методичної та інноваційної культури вчителя, використання ІКТ та впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

Розвитку управлінської компетентності керівників сприяла участь у районних семінарах, семінарах-практикумах, тренінгах директорів та заступників директорів з навчально-виховної та виховної роботи.

Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників відбувалося на обласних методичних активах (Ярмолик Л.Г. та Заграй Л.М.), районних семінарах, методичних об’єднаннях та комісіях, школах передового педагогічного досвіду, школах молодого вчителя, майстер-класах.

Педагогічний колектив постійно працює над підвищенням рівня фахової майстерності, про що свідчить кількість учителів, які у 2015-2016 н. р. пройшли курси підвищення кваліфікації та спецкурси:

- курси підвищення кваліфікації при МІОППО - 4 учителі:

· Подопригора О.В. – хімія та біологія, основи здоров’я,

· Слюсар Т.Д. – початкові класи,

· Пащенко А.В. – географія та трудове навчання,

· Заграй Л.М. – історія та право.

Ярмолик Л.Г. пройшла навчання у літній школі GOOGLE 2016 «Безпека в Інтернеті ».

Заграй Л.М. відвідала такі обласні семінари:

- Впровадження ЗНО як шлях до євроінтеграції,

- Стимулювання учнів до вивчення історії як засіб покращення знань,

- 8 клас – нова програма – новий підхід,

- Нові підходи у викладанні правознавства у 9-10 класах,

- Голокост – трагедія Миколаївської області (на базі Богданівської ЗОШ І-ІІІ ст.).

Хочу відмітити, що при атестації педпрацівників будуть враховані всі сертифікати, які Ви отримаєте при навчанні на практикумах, тренінгах, семінарах, курсах лекцій в літній школі тощо, на 100 годин за 5 років. Тому необхідно кожному з вчителів бути заінтересованому в накопичуванні відповідних сертифікатів бо це заробітна плата. (фото)6

Протягом останніх років школа ефективно працює над упровадженням інноваційних методик навчання та виховання на основі компетентнісного підходу, а саме технологій критичного мислення, інтерактивних технологій, методу проектів, про що свідчать високі результати викладання предметів, моніторингові дослідження. Колективом школи опрацьовано велику кількість науково-методичної літератури з питань сучасних педагогічних технологій, постійно проводиться консультаційна робота в межах шкільних методичних об’єднань та міських методичних комісій.

Учителі школи разом із учнями взяли участь конкурсах: (фото)7

Сердюк О.В., Пащенко А.В. Зональний обласний – ДЮП (дружини юних пожежників) Обласний – Великодня писанка Районний – Знай і люби свій рідний край
Попович А.М. Квест 21.02.2016 року Міжнародний день рідної мови

Аналізуючи роботу шкільних методичних об’єднань, спрямовану на залучення вчителів до участі у професійному конкурсі «Учитель року -2016», слід відзначити, що в даному напрямку робота проводиться несистематично і неактивно.

Упродовж навчального року вивчалася система роботи вчителів, які підлягали атестації: вивчалася документація, відвідувалися уроки адміністрацією школи, здійснювався аналіз їх участі у роботі шкільних методичних об’єднань. Було проатестовано Петрову Т.В. За ре­зультатами атестації присвоєно ква­ліфікаційну категорію «спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії». (фото) 8

Протягом 2015-2016 н/р в рамках обміну педагогічним досвідом роботи були проведені відкриті уроки такими вчителями: (фото)9

- Ярмолик Л.Г. ( Математика 5 клас «Прикладна математика. Формули»)

- Слюсар Т.Д. (Навчання грамоти 1 клас «Закріплення вивчених букв. Списування тексту»),

- Авраменко Ю.В. (Основи здоров'я 4 клас «Шкідливі звички»),

- Петрова Т.В. (Зарубіжна література, 5 клас, «Природа, в якої ми вчимося» за оповіданням Є.Сетона-Томпсона «Лобо»),

- Пащенко А.В. (Трудове навчання, 5 клас, «Сервірування столу»),

- Шкрамко Г.І. (Українське читання, 3 клас, «З чистого джерела народної творчості»).

Як бачимо, це робота ще не налагоджена у нас і потребує вдосконалення, на що треба звернути увагу керівникам МО та адміністрації школи.

Проводиться робота педагогічного колективу школи по виявленню та підтримці талановитої молоді і створенню умов, необхідних для розвитку індивідуальності, яка має свої позитивні результати.

Методичні об’єднання вчителів спрямовують роботу на розвиток пізнавальних інтересів учнів, залучають здібних школярів до участі у творчих конкурсах, інтелектуальних змаганнях, олімпіадах, предметних тижнях. У межах предметних тижнів проведено різноманітні позакласні виховні заходи:, конкурси, турніри, презентації для учнів різних класів, свята, інсценізації тощо. На високому науково-методичному рівні (фото)10 Петровою Т.В. проведено тиждень зарубіжної літератури з 8 по 12 лютого: «Літературний марафон», вікторина «Розумники та розумниці», хвилини цікавої літератури. (фото)11 Сердюк О.В. провела разом із сільською бібліотекою тиждень книги. (фото)12 Під час тижня «Шевченко для дітей» та «Живе Лесине слово» вчителі початкових класів проводили в ігровій формі конкурси з вивчення біографії та творчості письменників. (фото)13 Попович А.М. в рамках тижня української мови 9 листопада провела вікторину «Мовознавець», а української літератури «Музичний калейдоскоп».

Аналізуючи роботу шкільних методичних об’єднань з підготовки здібних учнів до І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, слід відзначити певні успіхи цієї роботи.

Навчальний рік Олімпіади Учасники Предмет ПІБ вчителів, які підготували переможців
ІІ етап ІІІ етап ІІ етап ІІІ етап
2013-2014 9 4 Заграй В. – І Заграй В. – ІІІ географія Подопригора О.В.,
Гук Н. - І Гук Н. - ІІ біологія
Гук Н. - І Гук Н. - І математика Удовенко І.Д.
Заграй В. – І Заграй В. правознавство Заграй Л.М.
Теленчак М.- І
Заграй В. – ІІ Англійська мова Матвієнко М.В.
Петрова А.-ІІІ
Надулична А.-ІІІ
Заграй В. – І Заграй В. Історія України Заграй Л.М.
2014-2015 4 - Щербина Д.-ІІІ фізика Платонов А.Ф.
Циганков Д.-ІІІ
Прут В.-ІІІ Історія України Заграй Л.М.
Ткаченко А.-ІІІ біологія Подопригора О.В.,
2015-2016 1 - Циганков Д.- І Циганков Д. Історія України Заграй Л.М.

Результати участі учнів школи у ІІ, ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін подано в таблиці:

Попович А.М. та Заграй Л.М. підготували відповідно Щербину Д. (Всеукраїнський конкурс – «Я – європеєць») і Циганкова Д. (обласний турнір юних правознавців).

Учні школи – активні учасники Міжнародних та Всеукраїнських інтерактивних конкурсів:

- 3 учні – «Гринвіч» (Мілевський В.- срібний учасник);

- 16 учнів – «Кенгуру»;

- 3 учні – «Левеня».

Координаторами інтерактивних конкурсів є вчителі: Бец А.В. та Откидач І.Д.

У 2015-2016 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100 %. У закладі працювало 17 штатних педагогічних працівників. У тому числі : директор, 1 заступник директора з навчально-виховної, 1 – з виховної роботи; 1 – з адміністративно-господарської роботи; 1 педагог-організатор, 1 соціальний педагог, 1 бібліотекар, художній керівник.

15 ( 83 %) педагогічних працівників мають вищу освіту, 3 (17%) вчителі – середню спеціальну.

Вища І категорія ІІ категорія Спеціаліст Старший вчитель
Ярмолик Л.Г. Мала Л.М. Щербина І.О. Бец А.В. Ярмолик Л.Г.
Попович А.М. Подопригора О.В. Удовенко І.Д. Ярченко Т.С.
Петрова Т.В. Ватюк О.В. Краснюк В.В. Слюсар Т.Д.
Заграй Л.М. Ан К.І. Краснюк В.В.
Ярченко Т.С. Пащенко А.В. Шкрамко Г.І.
Слюсар Т.Д. Шкрамко Г.І. Ватюк О.В.
Сердюк О.В.
Авраменко Ю.М.
6 3 1 8 6
До 3 років 3-10 років 10-20 років понад 20 років
1 4 4 9

Ви бачите, що 50% вчителів Новоукраїнської ЗОШ І-ІІІ ст. – досвідчені із стажем роботи на педагогічній ниві більше 20 років.

Молоді спеціалісти: Бец А.В., Откидач І.Д., Ан К.І.

(фото)14 Усі класні керівники провели відкриті перші уроки, на яких були присутні батьки та адміністрація школи. В повному обсязі ними проведені бесіди з циклу «Безпека життєдіяльності» щодо вивчення правил дорожнього руху, заняття щодо вивчення правил протипожежної безпеки, запобігання отруєнь, правил безпеки при користуванні газом, безпеки з вибухонебезпечними предметами, безпеки на воді, безпеки користування електроприладами, профілактики туберкульозу, гепатиту, гельмінтозу та інших інфекційних захворювань.

Адміністрацією школи, класними керівниками протягом року здійснювались організаційні заходи з правової освіти та виховання, профілактики злочинності, правопорушень та бездоглядності серед неповнолітніх, під постійним контролем знаходились такі питання:

- контроль за відвідуванням учнями навчальних занять;

- залучення неповнолітніх, які перебувають на внутрішкільному обліку до занять у гуртках та спортивних секціях у позаурочний час.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2013-2014 98 164 32 89 78 107 166 128 258
2014-2015 206 86 164 58 71 112 114 177 71 327
2015-2016 201 154 30 109 35 76 87 91 204 24 104

Аналізуючи дану таблицю, можна зробити деякі висновки: дуже вправно відвідують школу учні 3 класу (Шкрамко Г.І.), 5 класу (Слюсар Т.Д. та Бец А.В.), найгірші показники в учнів 2, 4, 9 та 11класів. Класним керівникам цих класів треба посилити роботу в цьому напрямку.

Відповідно до розпорядження голови Березнегуватської районної державної адміністрації від 07.04.2016 року №03 «Про підготовку до проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2016 році», з метою якісної підготовки до проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб ,які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2016 році було організовано підвезення випускників старшої школи до пунктів тестування. Призначено відповідальних за підвезення учасників ЗНО до пунктів тестування та за життя і здоров’я учнів.

Організовано проведення роз’яснювальної роботи серед громадян щодо порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та особливостей організації вступу до вищих навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації в 2016 році.

Результати ЗНО з української мови, історії України та математики були зараховані як результати ДПА.

ПІБ українська мова історія України математика
ЗНО/ДПА річна ЗНО/ДПА річна ЗНО/ДПА річна
Ісаков Дмитро 8 8 5 7 - -
Лісецька Любов 3 4 4 4 - -
Манзенко Ольга 9 9 - - 6 7
Мельник Максим 2 3 4 3 - -
Прохорова Галина 9 8 5 7 - -
Шиян Дарина 10 9 9 8 - -

Всі учні без винятку підтвердили оцінки, які виставили за рік вчителі школи, що свідчить про достатній рівень професійної майстерності.

Один учень 11 класу – Колеченко Сергій через хворобу за заявою батьків був переведений на екстернатну форму навчання.

Проходження медичних оглядів учнів і працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Медичне обслуговування працівників школи організовано на базі ЦРЛ. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються в школі.

Щорічно на базі центральної районної лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до ре­зультатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнюються списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на поточний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі.

На високому рівні організована спортивна робота в школі. Наші учні на чолі з Ватюком О.В. та Воротняк Ю.М. є неодноразовими учасниками та переможцями районних та обласних змагань. (фото)

Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей під час перебування в школі. Організація харчування учнів закладу регламентується Законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст. 22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), №911-УІІІ від 24.12.2015 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів», Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», , іншими нормативними до­кументами. Згідно з вищезазначеними документами 37 учнів 1-4-х класів та 4 дітей під опікою забезпечуються одноразовим харчуванням за бюджетні кошти.

Харчування 33 учнів оплачують фермерські господарства. Разом на це було виділено за рік 31669 грн.

Кількість учнів Витрачено, грн
Жовтневе 24 18202,00
Октябрьське 3 2724,00
Єнісей 2+1 2787,00
Спартак 4 3085,00
Власний рахунок 5 5191,00

Загалом гарячим харчуванням охоплено 100% учнів школи.

Цікаво і змістовно проводилося оздоровлення школярів у пришкільному таборі «Сонечко». Цього року вихованцями оздоровчого табору став 41 учень школи. На одну дитину було залучено за рахунок бюджетних і благодійних коштів 8 гривен. Під час оздоровлення у таборі проводилися цікаві масові заходи: екскурсії, походи, конкурси, спортивні змагання, розваги.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму ді­тей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних пра­вил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій та інших нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. (фото)15 Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі, створено комісію з охорони праці, сплановані відповідні заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями тощо.

У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортивна зала має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщені стенди на теми безпечної поведінки. Питання охорони праці та попередження травматизму систематично обговорювалися на нарадах при директорі, педрадах.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів (жодного випадку), можна відмітити, що в навчальному закладі проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. У школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, ведеться відповідна робота з працівниками.

Будівля нашої школи збудована та прийнята в експлуатацію у жовтні 1987 року і розташована на земельній ділянці площею 1,2 га. (Фото)16 Але, незважаючи на її відносно молодий вік, вона вже зараз потребує значних матеріальних вкладень в ремонт, насамперед покрівлі, заміні вікон, заміні системи опалення.

Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти Березнегуватської РДА. Протягом навчального року систематично велася виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам школи. Але на господарську діяльність школи, крім плати за спожиту електроенергію та опалення, не було виділено жодної копійки бюджетних коштів. Усі витрати взяли на себе батьки та спонсори.

Система опалення школи потребує перепроектування та капітального ремонту, оскільки є приміщення, до яких теплоносій фактично не доходить. Це вимагає величезних капіталовкладень. Не в найкращому стані електромережа школи.

Протягом 2015-2016 навчального року мною, як керівником закладу, педагогічним колективом, головою сільської ради Щербиною І.О. та головами фермерських господарств Степанюком Г.П., Бондарем А.М., Откидачем М.І. та іншими зроблено певний внесок у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у закладі. Проведено ремонти: ( Фото)17

• Спортивної зали,

• Даху парадного тамбуру,

• Даху над туалетом для дівчаток,

• Даху над фізичним кабінетом та зарубіжної літератури,

• Каналізації шкільної їдальні,

• Освітлення бібліотеки.

За ра­хунок благодійних внесків батьків здійснюється ремонт та підготовка класних кімнат (Петрова Т.В., Пащенко А.В.,Попович А.М., Авраменко Ю.М., Слюсар Т.Д.), бібліотеки (Сердюк О.В.) до нового навчального року.

Клас Благодійні внески % від можливих
1 480 100%
2 213 70,7%
3 280 100%
4 272 85%
5 192 96%
6 196 100%
7 280 100%
8 280 100%
9 256 91%
10 120 100%
11 240 100%
Всього 2980 грн

Передано батьківським комітетом на ремонтні роботи:

Дата Що передано Куди витрачено Сума, грн
30.09.2015 Лист оцинкований Дитяча гірка 136,00
06.10.2015 Монтажна піна Двері в топковій після встановлення нового котла 99,00
22.10.2015 Круг відрізний Опалення 15,00
Згони 2х16=32
30.11.2015 Сетка Туалет ІІ поверх 10х13,5=135
Грунтівка 74,00
Ізогіпс 105,00
28.12.2015 Фарба голуба 104,00
Фарба голуба 89,00
30.12.2015 Листи шляхові Автобус 30,00
Фарба біла Туалет ІІ поверх 130,00
Валік 42,00
Фарба полова 30,00
16.03.2016 розетка їдальня 35,00
21.03.2016 Фарба біла 3х103,00=309,00
Фарба синя 95,00
24.03.2016 Електролампочки 2х6,50=13,00
23.03.2016 Плафон бібліотека 5х89=445,00
28.03.2016 Валік 17,00
29.03.2016 Цвяхи драбина 29,00
Емаль голуба 98,00
04.04.2016 Гіпсова суміш Туалет їдальня 100,00
Листи шляхові Автобус 20,00
19.06.2016 Запчастини автобус 99,85
21.06.2016 Валик, щітки Ремонт коридору І поверх 118,00
21.06.2016 Бензин Косіння трави 100,00
25.07.2016 Синька Коридор ІІ поверх 22,00
27.07.2016 Клей-цемент коридор ІІ поверх 70,00
Ізогіпс коридор ІІ поверх 100,00
03.08.2016 Фарба чорна, розчинник урни 52,00
17.08.2016 Поточний ремонт комп’ютера 250,00
10.082016 саморізи 25,00
09.08.2016 Валік для фарбування 14,00
3034,85

Працівниками матеріального відділу управління освіти планово проводиться інвентаризація майна. Зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали оприбутковуються та списуються згідно існуючих вимог.

Адміністрацією, педагогічним колективом, обслуговуючим персоналом школи приділяється багато уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними стендами, активно проводиться робота з озеленення коридорів. Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте. (фото)18 На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядають вчителі та учні школи. Своєчасно обрізуються дерева, кущі. Огорожа завжди пофарбована, бордюри побілені. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення і періодичне вивезення сміття з території школи. Приміщення школи завжди ретельно прибрані, продезінфіковані.

Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи, планом внутрішньошкільного контролю та календарних планів учителів-предметників і виховної роботи класних керівників. Така система планування, відпрацьована в школі й заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їхньої діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У школі в наявності всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу.

(фото)19 Контроль — це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

Адміністрація школи використовує різноманітні форми контролю за станом навчально-виховного процесу, передусім такі традиційні, як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів і програм, перевірка класних журналів, щоденників тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення в рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань і навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Ураховуючи сучасні реалії, стиль керівництва нашою школою є близьким до демократичного, оскільки більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється та­кий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримуються, повноваження делегуються. Директор школи в роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми спільно обговорюються, виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому реалізується.

Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а задля позитивного кінцевого результату. Учителям надається більше самостійності, що відповідає їх кваліфікації і характеру роботи, створюються необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих директор має бачити насамперед особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.

Відзначаючи досягнення в роботі педагогічного колективу у 2015-2016 навчальному році, слід указати й на окремі недоліки.

Потребує вдосконалення співпраця класних керівників з батьками, залучення їх до проведення виховних заходів; необхідно покращити роботу з виявлення та підтримки талановитих, обдарованих учнів; слід активізувати профорієнтаційну роботу з учнями з метою здійснення правильного та своєчасного вибору майбутньої професії; посилити роботу в напрямку пропусків занять, особливо без поважних причин; звертати більше уваги на взаємовідвідування вчителями уроків колег. Учителі школи не виявляють ініціативи щодо участі у фахових конкурсах «Учитель року», «Класний керівник року», «Мій кращий урок»; не друкуються на сторінках педагогічних видань.

Підсумки виховної роботи Новоукраїнської школи за 2015 – 2016 н.р.

Виховна робота педагогічного колективу у 2015 – 2016 н.р. була спрямована на досягнення головної мети – формування та розвиток соціально-зрілої, творчої особистості – громадянина України.

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом другого семестру здійснювалися за змістовними лініями «Основних орієнтирів виховання 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Виховання ціннісного ставлення до суспільства та держави реалізовувалося через проведення таких заходів, як Шевченківські дні, години спілкування та виховні години за темами: «Вивчаємо Конституцію України» (9-10 класи), «Батьківщина в нас одна» (6-8 класи), «Ми діти твої, Україно!» (4-5 класи), «Ми маленькі українці» (1-3 класи);

Протягом року були проведені різноманітні заходи, які сприяли вихованню у дітей любові до свого народу, Батьківщини, рідного краю, поваги до людей, що відвоювали світле майбутнє. Бесіда «Щедрий вечір, добрий вечір», театральна вистава «Ти прийди до нас святий Миколай!» (кл. кер. 5 класу Бец А.В.), «Славимо рідну землю» (1-4 кл.), виховні години « Історія української державності» (5-7кл.), «В історію свою візьми нас, Батьківщино» (8-9 кл.), «Україна мила. ти для мене диво» (8-9 кл.). Вчитель української мови Попович А.М. провела квест –гру до Дня рідної мови серед учнів 5- 11 класів.

Активну участь учні школи брали в урочистих заходах, присвячених Дню Перемоги. Виховні години присвячені 9 Травня «День пам’яті і надії» (1-4 кл.), «Тільки пам’ять не сивіє» (5-7 кл.), «Свято зі сльозами на очах» (10-11 кл), участь у акції «Добрий день, ветеране!», урочистому мітингу до 9 Травня. Проведений перший урок «Україна – нація єдина». Свою громадянську позицію діти виразили під час проведення флешмобу 21 вересня 2015року «Ми – за мир!» (5-11 класи) та малюнку на асфальті «Ми – діти планети Земля» (1-4 кл.)

Військово-патріотичний напрямок виховної роботи знайшов відображення також у проведенні заходів, присвячених Дню визволення села, району, області ( 14 , 27 березня ) та України (28 жовтня) від німецько-фашистських загарбників.

Одним із аспектів національно-громадянського виховання є прищеплення учням гордості за свою Батьківщину, любові до рідного краю, його традицій. Так щороку проводиться ( вересень , червень) туристсько – краєзнавча спортивна естафета для учнів 1-11 класів. Вже традиційними стали щорічні поїздки учнів школи на Далекий Степ (могила солдата Єпішева ), кладовище с. Вітрове (могила солдата Скорохода) - місце запеклих боїв з фашистськими загарбниками на території села Вітрове, місце розстрілу єврейського населення у селі Романівка. Діти доглядають могили загиблих солдат. Відзначили День Захисника Вітчизни: в школі був проведений козак- квест для учнів 1-11 класів за віковими групами. До цього дня було приурочене також свято «Посвячення в козачата». Протягом року проведені зустрічі із учасниками АТО Подопригорою В., Бондар О., Трущенко О. Проведено акції по збору продуктів харчування, одягу, ліків учасникам АТО ( більше трьохсот кг.) та акції «Подаруй свято», яку проводило миколаївське ГО «Оберіг» (Картопля для учасників АТО та їх сімей 30 кг). Всі класи взяли активну участь. Проведений день української писемності та мови (вчитель А. М. Попович), мітинг - реквієм пам’яті жертв голодомору ( Бібліотекар Сердюк О.В.).

Взяли участь районному конкурсі проектів «Відлуння героїчних літ» (вересень 2015 р.) Робота про Чечельніцьку Ніну Іванівну – учасницю партизанського руху нашого краю. Конкурс презентацій «Найкращі квіти – бобі, Батьківщино» (вересень 2015 р.) . У районному конкурсі малюнків «Єдина країна» взяла участь учениця 8 класу Трифоненко О.(вчитель образотворчого мистецтва Ан К.І.). Учениця 3 класу Ланова Є. брала участь у районному конкурсі читців «Батьківське слово», де зайняла призове друге місце. Учень 8 класу Щербина Д. став учасником Всеукраїнського конкурсу есе «Я - європеєць». (вчитель Попович А.М.) Члени гуртка «Виготовлення сувенірів» (кер. Сердюк О.В.) взяли активну участь у районному конкурсі «Великодня Писанка» за що отримали нагороду у розмірі 700 грн., які направлять для придбання фотоапарату для школи. До Дня Соборності в школі були проведені урочиста лінійка для учнів 1-11 класів та флешмоб «Ланцюг єдності». День Революції гідності відзначався низкою заходів, саме: загальношкільна лінійка - Коло Пам’яті «Почутий голос із Майдану». Флешмоб - вшанування Героїв Небесної Сотні «Вони тримають небо» - запалення свічок (1-4 класи), випуск ліхтариків Пам’яті (8 – 11 класи). Учні 1-4 класів переглянули відеофільми, присвячені героям Небесної Сотні , а учні 5- 7 кл. провели голосне читання поезій. Таким чином познайомились із поезією випускниці школи 2015 року Гук Н. про Революцію Гідності, події на Майдані.

Виховним планом школи передбачені тижні ціннісного ставлення до людей. Виховні заходи, що проводились у школі допомогли учням виробляти моральні цінності, орієнтири, виробити відповідні навички і вміння. Година спілкування «Для чого світу ти», «Етика українців», «Мамина молитва», «Сторінками Біблії для дітей», (1-4 кл.), «Душа повинна трудитися», година спілкування «Притча про таланти», «Турнір лицарів ввічливості» (5-7 кл.), година спілкування, «Шануємо все, що дано нам для життя», «Суд над байдужістю» (8-9 кл.), «Таїнства православної церкви », «Сенс життя і моє місце в ньому» (10-11 кл). Щороку учні 9 класу проводять захід на запрошення до Дня Святого Валентина ( кл. кер. Петрова Т. В.) Учні школи беруть участь у щорічній благодійній акції «Серце до серця», «Назустріч мрії», перераховуючи кожного разу по двісті грн. Кошти виділяє учнівський комітет після проведення благодійних ярмарок.

Особлива увага приділяється вихованню ціннісного ставлення до суспільства і держави, а саме превентивно-правовому вихованню. Превентивно - правове виховання учнів школи у цьому році реалізовувалося через проведення бесід з учнями, батьківських зборів, батьківського лекторію, тематичних виховних годин, годин спілкування : «Права дитини» (1-4 класи), «Закон на сторожі прав дитини» (5-6 класи), «Проти насилля в сім’ї» (7-8 класи), «Стосунки між однокласниками в учнівському колективі» (9-11 класи).У школі постійно ведеться робота з попередження расизму та ксенофобії, виховання толерантного відношення до людей. Проведено 4 засідання Ради профілактики, організовані зустрічі учнів школи з представникам правоохоронних органів, під час яких проводились бесіди правової тематики. На засіданнях Ради розглядались випадки порушення поведінки учнями, схильними до порушень дисципліни, пропусків занять. Розглянуті випадки порушення дисципліни. серед них:

2 кл.- Трифоненко Т.

4 кл.- Матвієнко К.

6 кл. – Бабур Д.

7 кл. – Щербачук І., Хома Д., Шиян Г.

8 кл. – Циганков Д.

10 кл. – Лис А., Ковбаса А.

11 кл. –Мельник М.

11. Колєченко С.

Радою профілактики школи практикувались такі засоби впливу:

- винесення офіційного попередження про відповідальність за навчання та виховання дітей батькам;

- винесення офіційного попередження за противоправну поведінку;

- термін для виправлення своєї поведінки на два тижні, або місяць .

Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнів, за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та прояви особистості учнів, здійснюють всю виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, зустрічаються з учнями та їх батьками за місцем мешкання, проводять роботу по залученню учнів в гуртки та секції за інтересами, залучають до роботи у класі та в школі.

На початок навчального року на внутрішкільному обліку було 2 учня:

1.Лис А. 10 клас. за вчинення суспільно - небезпечного діяння

2. Матвієнко К.- 4 кл. за систематичне порушення дисципліни

У 2015-2016 навчальному році учнями школи злочинів не скоєно. Проблемою залишається поведінка учня 2 класу Трифоненка Т. Учень 10 класу Лис А. протягом двох останніх років не скоїв жодного правопорушення, а тому буде порушено питання на початку 2016 – 2017 н.р. про зняття його із внутрішкільного обліку.

Протягом навчального року проведено зустріч учнів школи з представниками правоохоронних органів, проведена профілактична бесіда «Стан злочинності серед неповнолітніх»

Кропітку роботу з учнями щодо попередження правопорушень, пропусків занять без поважних причин, порушень дисципліни проводили класні керівники 4 класу Авраменко Ю.М., 2 класу – Краснюк В.В., 10 класу – Пащенко А.В., 7 класу – Заграй Л.М.

Паралельно з класними керівниками індивідуальну роботу проводила соціальний педагог школи – Слюсар Т.Д. Так, за минулий рік соціальним педагогом школи складено шкільний банк даних на дітей неконтрольованої категорії. З метою поглиблення інформації про цих дітей проведені бесіди з класними керівниками та вчителями - предметниками 1-11 класів , оброблені результати діагностування та надані рекомендації .

З метою профілактики порушень дисципліни, пропусків занять без поважних причин у 1-11 класах ведуться щоденники обліку дисципліни на уроках, облік відвідування уроків кожним учнем класу. Записи у щоденниках аналізуються класними керівниками, а учні, схильні до пропусків занять, до порушень дисципліни та правил поведінки у школі, викликаються на бесіди до адміністрації школи. Такі бесіди-консультації проведені директором школи Ярмолик Л.Г., заступником директора з ВР Ярченко Т.С. з учнями та їх батьками:

1кл. – Лановим Є., Данилюк Д.

2кл. – Трифоненком Т.

3 кл.- Умрихіною Д., Тимошкіним О., Сігеті В.

4 кл- . – Матвієнком К., Надєїним Д., Мельником В.

6кл. - Килисовим А., Бабуром Д.

7 кл. – Шияном Г., Хомою Д., Підвальним М., Шияном В.

8 кл. –Циганковим Д.

9 кл. – Зубарєвим О.

10. - Лисом А., Ковбасою А.

11 кл .- Мельником М., Колєченком С.

Видаються офіційні попередження батькам щодо їх відповідальності за виховання та навчання дітей. Всього на таких бесідах-попередженнях побувало 18 учнів школи.

Важливе місце у системі профілактики правопорушень серед учнів відводиться роботі з батьками. В школі працює (консультаційний пункт), в якому надаються консультації батькам з питань виховання, навчання, профілактики правопорушень. До його складу входить директор школи Ярмолик Л.Г., заступники директора Ярченко Т.С., Мала Л.М., педагог-організатор школи Сердюк О.В., Соціальний педагог Слюсар Т.Д. Протягом року надано 34 відповідних консультацій, зокрема батькам вище згаданих учні. Батьки, які нехтують своїми обов’язками щодо виховання та навчання дітей, ставляться на внутрішкільний облік для подальшої з ними педагогічної роботи з метою оздоровлення умов виховання в сім’ї. Такі сім’ї стоять на обліку в школі та соціальній службі . На 01.09.2015 р. таких сімей у школі було 4:

Лляний О.В. – зловживання спиртними напоями,

Трифоненко С.О.- зловживання спиртними напоями,

Самсонова З. В.– санітарний стан,

Умрихіна В.В.- вживання спиртних напоїв..

Класні керівники проводять роботу з батьками і дітьми щодо оздоровлення сімейних відносин. Протягом року класними керівниками були відвідані ці та інші сім’ї за місцем проживання, обстежені їх житлово-побутові умови, надані педагогічні консультації. Класними керівниками постійно здійснюється психологічно-педагогічний супровід та контроль цих сімей.

Питання роботи школи з профілактики дитячої бездоглядності та попередження злочинності серед неповнолітніх розглядалися на нарадах при директорі, засіданнях МО класних керівників:

Березень 2016 року - Про контроль за станом відвідування учнями навчальних занять.

Жовтень 2015 року - Про організацію профілактичної роботи щодо правопорушень серед учнів.

Листопад 2015 року - Про профілактику суїциду серед неповнолітніх .

Квітень 2016 року - Про роботу профілактичної Ради у школі.

Січень 2016 року - Про результати виховної роботи у школі щодо профілактики правопорушень серед учнів .

Лютий 2016 року - Про роботу класних керівників та вчителів школи щодо попередження наркоманії і алкоголізму.

Квітень 2016 року - Про роботу класних керівників 1-11 класів щодо попередження насильства в сім’ї.

Травень 2016 року - Про зайнятість дітей девіантної поведінки під час літніх канікул.

Проводилась робота по попередженню тютюнопаління, нарко - та алкогольної залежності. Популяризується здоровий спосіб життя, що сприяє підтриманню належного фізіологічного стану (спортивні гуртки,секції ( кер. Ватюк О.В.). Формування основ здорового способу життя здійснювалося через проведення різноманітних шкільних спортивних змагань, акції «Молодь проти наркоманії і СНІДу», тижня «Молодь обирає здоровий спосіб життя», у рамках яких відбулися тематичні бесіди, спортивні змагання «Веселі козачата» (!-4 кл.), «Нумо, козаки» (5 кл.). Учні школи брали активну участь у районних та обласних змаганнях з різних видів спорту: футболу, тенісу, волейболу, баскетболу. де неодноразово займали призові місця ( Вчитель фізвих. Ватюк О.В.)

Проводились різноманітні заходи під час тематичних тижнів виховання ціннісного ставлення до себе: загальношкільна лінійка «Всесвітній день здоров’я», спортивне свято «Козацькі забави» 1-4кл. Сердюк О.В., година спілкування «Вічні цінності очима учнів» 8-9кл., «Від пиття нема пуття» 10-11кл., виховна година «Краса і здоров’я» 1-4кл., тести «Виховання і розвиток потреби у здоровому способі життя» 8-9 кл., «Бережіть здоров’я змолоду» 10-11 кл. До дня Збройних Сил України була проведена розважально – конкурсна програма «Нумо, хлопці - козаки» (Ярченко Т.С. )

Учні школи разом з учителями брали активну участь у різноманітних конкурсах , як районних так і обласних: традиційний районний та зональний обласний конкурс ДЮПР, де посіли четверте місце.

( педагог - організатор Сердюк О.В.) Прийняли участь у конкурсі поетичних та прозорих творів щодо боротьбі зі СНІДом. (Шиян Д. – 11 клас , вчитель укр.. мови Мала Л.М.)

Учні, що мають схильність чи схильні до шкідливих звичок стоять на обліку. З ними та їх батьками ведеться індивідуальна роз’яснювальна робота: Ковбаса А. (10 кл.), Лис А. (10 кл.). Мельник М. (11 кл.)

Невід’ємною частиною виховного процесу в школі є трудове та екологічне виховання учнів. Посилена увага приділялась реалізації принципів зв’язку виховання з життям, коли діти 11 класу йдуть підготовлені до життя, вміють працювати, проявляти наполегливість у досягненні найближчої мети, соціально адаптовані. Всі учні 11 класу щороку залишають стіни школи професійно зорієнтованими.

У рамках екологічного та трудового виховання в осінньо – весняний період проходять трудові екологічні десанти з покращання та благоустрою прилеглої до школи території, місячники з благоустрою. Свої клумби доглядали всі учні школи, але треба відмітити, що найбільш активно працювали учні 5 класу (Бец А.В..), 9 класу (Петрова Т.В.), 6 класу (Откидач І.Д.), 1 класу ( Слюсар Т.Д. ), 3 класу (Шкрамко А.І.)

. Плідно працювали учні школи , приводячи до ладу ділянку території села перед школою, територію сільського парку. Особливо добре працювали учні 10 класу (Пащенко А.В.) Восени учні 5 – 8 класів провели природоохоронну акцію «Чистий берег - жива вода» по очищенню берегу та водоймища Шкільного ставу, а разом з цим згадали історію його назви, події, які відбувались на його березі під час війни 1941 – 1945 р.р.

Відбулися класні години за темами «Червона книга Землі» (1-5 кл.) «Екологічні проблеми сучасного людства» (6-11 кл.), , загальношкільна лінійка «День Чорнобильської трагедії» (кл. кер. Пащенко А.В.). Проведена акції «Насіння», «Шкільне подвір’я».

Виховання ціннісного ставлення до мистецтва відбувалось під час проведення загальношкільних заходів: Новорічних свят для учнів 1-11 класів (Сердюк О.В., Пащенко А.В.). , свята 8 Березня (Ан К.І.), Дня вчителя (Щербини І. О.), Свята Букварика (Слюсар Т. Д.), свята прощання з початковою школою (Авраменко Ю. М.), свята першого та останнього дзвоника (Слюсар Т.Д. , Щербина І.О.. Ярченко Т.С.), свята відкриття оновленого спортивного залу (Ярченко Т.С. , Пащенко А.В., Ан К.І.), випускного вечора (Ярченко Т.С.), свята закінчення школи учнями 9 класу (Петрова Т.В., Ярченко Т.С.) та інших.

Реалізація виховної моделі відбувається також і через мережу гуртків. Окрім вище згаданих в школі працювали гуртки., «Спортивний»,«Футбол» Ватюк О.В., «Дзюдо» «Ворона », де учні реалізують свої фізичні можливості, та з користю проводять своє дозвілля.

Протягом року були проведені предметні тижні: зарубіжної літератури (Петрова Т.В.), «Тиждень дитячої та юнацької книги» (Сердюк О.В.), фізичної культури (Ватюк О.В.), правового виховання (Заграй Л.М.), Шевченківський тиждень (Попович А.М.), а також місячники: Безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі» (Сердюк О. В.), фізичної культури та спорту (Ватюк О.В.), пожежної безпеки (Сердюк О.В.), допомоги людям похилого віку (Сердюк О.В.), гарної поведінки в школі та дома (Заграй Л.М.), військово - патріотичного виховання (Ярченко Т.С.), Червоного Хреста (Сердюк О.В.), боротьби з туберкульозом (Ярченко Т.С.), Всеукраїнський тиждень права (Заграй Л.М.).

Продовжував свою роботу вищий орган учнівського самоврядування – учком. Засідання центрів проводились один раз на місяць, на яких вирішувалися нагальні питання: підсумки роботи з правопорушниками, стан чергування по школі, підготовка і проведення місячника безпеки руху і попередження травматизму, місячника превентивно-правового виховання, робота з невстигаючими, проведення місячника «Червоного Хреста», організація і проведення Дня захисту дітей та інші. Працювали за системою самоуправління класні колективи. На засадах самоврядування проходило чергування учнів по школі.

Покращенню стану виховної роботи в школі сприяла робота батьківського всеобучу, яка в свою чергу підвищує педагогічні знання батьків шляхом проведення бесід, читання лекцій згідно складеного плану роботи. Висока явка батьків на класні збори в учнів молодших класів, в 5-7,9 класах., трохи менша в 10, 11кл. Баки активно брали участь у класних та загальношкільних

Проводилась робота з неблагополучними сім’ям. Були прочитані лекції для батьків «Роль сім’ї у вихованні працелюбності у дітей» (4кл.)., «Культура поведінки школяра, як її виховувати» ( 6кл.), «Основи моральності в сім’ї» (1кл.)., «Культура поведінки підлітків» (8 кл.) , «Як виховувати у підлітків інтерес до набуття знань» (5 кл.)., «Конфліктні ситуації з батьками, їх вирішення» (7 кл.). Соціальна служба школи тримала на контролі учнів, які знаходяться під опікою, дітей з неповних сімей, напівсиріт. У вересні та січні обстежено умови проживання дітей даної категорії. Надана допомога дітям під опікою та дітям інвалідам на суму 380 грн.

В школі створено 11 волонтерських груп надавалася допомога одиноким пристарілим у вигляді продуктів харчування під час проведення акції «Милосердя» (вересень – грудень) (275 грн.) та робіт на присадибних ділянках.

За графіком проводились уроки соціальних знань в 4,9,11 класах: «Острів спасіння та милосердя», (4кл. кер. Авраменко Ю.М.), «Форми соціальної допомоги» ( 9 кл. кер. Петрова Т.В.), «Соціальна робота, як професія»( 11 кл. кер. Попович А.М.)

Проведено чотири засідання м/о класних керівників, на яких розглядалися питання: питання родинного, антиалкогольного, антиСПІДного, статевого виховання, робота з педагогічно занедбаними дітьми, формування свідомого ставлення до здоров’я, виховання духовної культури особистості. підсумки виховної роботи за І семестр та якість планування на другий (виступаючі Слюсар Т.Д., Пащенко А.В., Шкрамко Г.І., Петрова Т.В., Заграй Л.М.)

На основі аналізу навчально-виховної та методичної роботи, потреб та інтересів педагогів, з метою формування інноваційної культури та підтримки творчих ініціатив педагога як важливих чинників забезпечення якісної освіти, реалізації державних стандартів, розвитку національно свідомої творчої особистості необхідно спрямувати роботу школи у 2016-2017 навчальному році на вирішення наступних завдань:

1.Забезпечити гарантоване Конституцією України право громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

2. Спрямувати роботу педагогічного колективу на впровадження нових Державних стандартів.

3. Продовжити роботу над проблемною темою «Формування в школярів свідомого ставлення до навчання, розвиток творчих здібностей з глибоко усвідомленою громадянською позицією».

4. Удосконалювати зміст, форми і методи навчально-виховного процесу шляхом:

* забезпечення кожному з учнів рівного доступу до якісної освіти;

* здійснення постійного моніторингу показників роботи школи та педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності;

* зміцнення навчально-матеріальної бази школи, її комп’ютеризації;

* забезпечення комплексного підходу до вирішення завдань з охорони здоров’я і життя дітей;

* виховання громадської свідомості учнів, патріотизму, національних традицій, моралі, поваги до державних символів України;

* забезпечення безумовного виконання всіх норм законодавства із захисту дітей пільгових категорій та інших учасників навчально-виховного процесу.

5. Розвивати творчу активність педагогів, підвищувати їх кваліфікаційний та професійний рівень.

6.Сприяти упровадженню інформаційно-комунікативних, проектних та здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес, застосовувати їх в управлінській діяльності.

7. Удосконалювати систему планування та координації всіх ланок навчально-виховного процесу, внутрішкільного контролю, інформаційного та науково-методичного забезпечення діяльності навчального закладу.

8. Формувати бережне ставлення до книги, навички самостійної роботи з книгою, інтерес до знань.

9. Уживати всіх необхідних заходів із забезпечення економного споживання енергоресурсів.

Усе це сприятиме формуванню конкурентоздатних випускників, які гідно працюватимуть і навчатимуться в незалежній Україні та інших куточках світового простору.

від 09 червня 2016 року

Про закінчення учнями основної школи

Керуючись Законами України «Про освіту» й «Про загальну середню освіту», відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №762, на підставі рішення педагогічної ради (протокол від 08 червня 2016 р. № 10) та в зв’язку з закінченням основної школи

НАКАЗУЮ:

1. Видати свідоцтва про базову загальну середню освіту та перевести до 10 класу учнів 9 класу(додаток 1).

2. Видати свідоцтва про базову загальну середню освіту та на підставі заяв батьків відрахувати зі складу учнів навчального закладу випускників основної школи (додаток 2)

3. Розмістити до 10.06.2016 року цей наказ на сайті школи.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи ___________ Л. Г. Ярмолик

Додаток №1

Список учнів, які продовжать навчання в 10 класі

1. Зубарев Олександр

2. Кірюхін Юрій

3. Козак Владислав

4. Лісецька Юлія

5. Щербачук Вікторія

Додаток №2

Список учнів, які продовжать навчання в інших навчальних закладах

1. Ланова Марія

2. Прут Вікторія

Відкриття відновленого спортзалу!

/Files/images/27052016/IMG_7276.JPG /Files/images/27052016/IMG_7267.JPG /Files/images/27052016/IMG_7342.JPG /Files/images/27052016/IMG_7338.JPG /Files/images/27052016/IMG_7365.JPG /Files/images/27052016/IMG_7386.JPG /Files/images/27052016/IMG_7329.JPG /Files/images/27052016/IMG_7324.JPG /Files/images/27052016/IMG_7317.JPG

Шановні, з Днем працівника освіти !

Дай Вам, Боже, днів щасливих,/Files/images/30201628.gif
Дай добра, здоров’я, сили.
Дай любові, згоди, втіхи
Змоги дай — життю радіти
І ділитись словом щирим,
Теплим, радісним, правдивим.
А сьогодні на це свято
Щастя зичим Вам багато.
Хай Вас Бог благословляє
Многих літ Вам побажає.


Акція... Квіти біля школи - тобі, Батьківщино!

Презентація Квіти біля школи тобі, Батьківщино!Презентація Квіти біля школи тобі, Батьківщино!

Завантажити презентацію можна за посиланням http://n-ukrainka-berezneg.edukit.mk.ua/downloadcenter/localdetails/14


Рахунок 5:0

До дня фізкультури та спорту у нашому селі відбулися щорічні змагання з футболу серед команд Сергіївської ЗОШ та Новоукраїнської ЗОШ. Перемогу здобула команда Новоукраїнської ЗОШ з рахунком 5:0, три голи забив Ісаков Д. учень 11 класу. Тренує команду вчитель фізкультури О.В.Ватюк.

/Files/images/fzkultura/SDC10124.JPG/Files/images/fzkultura/SDC10126.JPG/Files/images/fzkultura/SDC10115.JPG/Files/images/fzkultura/SDC10129.JPG/Files/images/fzkultura/SDC10146.JPG/Files/images/fzkultura/SDC10113.JPG


Зі святом першого Дзвоника!

/Files/images/1092015/DSC02010.JPG/Files/images/1092015/DSC02027.JPG /Files/images/1092015/DSC01994.JPG/Files/images/1092015/DSC02048.JPG/Files/images/1092015/DSC02023.JPG /Files/images/1092015/DSC02055.JPG/Files/images/1092015/DSC02056.JPG/Files/images/1092015/DSC02082.JPG

Наказ № 67

від 10 червня 2016 року

Про переведення учнів 5 – 8 та 10 класів

Керуючись Законами України «Про освіту» й «Про загальну середню освіту», відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №762, на підставі рішення педагогічної ради (протокол від 08 червня 2016 р. № 10) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити п.3 рішення педагогічної ради вчителів школи від 08 червня 2016 року № 10

2. Перевести до 6 класу всіх учнів 5 класу згідно списку класного журналу.

3. Перевести до 7 класу всіх учнів 6 класу згідно списку класного журналу.

4. Перевести до 8 класу всіх учнів 7 класу згідно списку класного журналу.

5. Перевести до 9 класу всіх учнів 8 класу згідно списку класного журналу.

6. Перевести до 11 класу всіх учнів 10 класу згідно списку класного журналу.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Малу Л. М.

Директор школи _____________ Л. Г. Ярмолик

З наказом ознайомлені _____________ Л. М. Мала

Наказ № 54

від 27 травня 2016 року

Про переведення учнів 1 – 4 класів

Згідно Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти п.2.1., затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14. 04.2008 року №319 та рішення педагогічної ради вчителів школи від 26 травня 2016 року №8 ,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити п.1 рішення педагогічної ради вчителів школи від 26 травня 2016 року № 8 .

2. Перевести до 2 класу всіх учнів 1 класу згідно списку класного журналу.

3. Перевести до 3 класу всіх учнів 2 класу згідно списку класного журналу.

4. Перевести до 4 класу всіх учнів 3 класу згідно списку класного журналу.

5. Перевести до 5 класу всіх учнів 4 класу згідно списку класного журналу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Малу Л. М.

Директор школи _____________ Л. Г. Ярмолик

З наказом ознайомлені _____________ Л. М. Мала


Наказ № 55

від 27 травня 2016 року

Про нагородження Похвальним листом

"За високі досягнення у навчанні "

Згідно п.1 Положення про Похвальний лист «За високі досягнення у навчанні», затвердженого наказом МОН від 17.03.2008 №187 та рішення педагогічної ради школи № 8 від 26 травня 2016 року,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити п.2 рішення педагогічної ради вчителів школи від 26 травня 2016 року №8.

  1. Нагородити Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні " учня 3класу Блищика Вадима.
  2. Нагородити Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні " ученицю 3 класу Маланчук Діану.
  3. Нагородити Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні " ученицю 3 класу Чехлат Валерію.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Малу Л. М.

Директор школи _____________ Л.Г.Ярмолик

З наказом ознайомлений_____________ Л. М. Мала

Наказ № 68

від 10 червня 2016 року

Про нагородження Похвальним листом

"За високі досягнення у навчанні "

Згідно п.1 Положення про Похвальний лист «За високі досягнення у навчанні», затвердженого наказом МОН від 17.03.2008 №187 та рішення педагогічної ради школи № 10 від 08 червня 2016 року

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити п.4 рішення педагогічної ради вчителів школи від 08 червня 2016 року №10.

  1. Нагородити Похвальним листом „За високі досягнення у навчанні " учня 8класу Щербину Дениса.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Малу Л. М.

Директор школи _____________ Л.Г.Ярмолик

З наказом ознайомлений_____________ Л. М. Мала
/Files/images/IMG_7280.JPGнагородження Блищика В./Files/images/IMG_7282.JPGНагородження Маланчук А./Files/images/IMG_7284.JPGнагородження Чехлат В.

Питання? Відповідь!

Питання відсутні
Задайте Ваше питання
Для того, щоб задати питання на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.